Nghị quyết 203/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 203/2015/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 84/2013/NQ-HĐND bổ sung dự án Đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng và dự án cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến vào danh mục các dự án công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh được ưu tiên tập trung đầu tư (giai đoạn 2010 - 2015) và cơ chế chính sách huy động nguồn lực để thực hiện dự án do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 203/2015/NQ-HĐND sửa đổi 84/2013/NQ-HĐND dự án Đường nối Hạ Long Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/2015/NQ-ND

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 84/2013/NQ-HĐND NGÀY 10/5/2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3675/TTr-UBND ngày 25/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 84/2013/NQ-HĐND ngày 10/5/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung dự án Đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng và dự án cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến vào danh mục các dự án công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh được ưu tiên tập trung đầu tư (giai đoạn 2010 - 2015) và cơ chế chính sách huy động nguồn lực để thực hiện dự án; Báo cáo thẩm tra số 65/BC-HĐND ngày 09/7/2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 84/2013/NQ-HĐND ngày 10/5/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung dự án Đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng và dự án cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến vào danh mục các dự án công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh được ưu tiên tập trung đầu tư (giai đoạn 2010 - 2015) và cơ chế chính sách huy động nguồn lực để thực hiện dự án như sau:

1. Sửa đổi Điều 1 như sau:

Bổ sung Dự án đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Dự án cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến theo hình thức Hợp đồng BOT vào danh mục các dự án công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh được ưu tiên tập trung đầu tư (giai đoạn 2010 - 2015) và những năm tiếp theo.

2. Sửa đổi khoản 1, Điều 2 như sau:

Từ năm 2016, khi phân bổ vốn đầu tư phát triển hàng năm, phải đặc biệt quan tâm bố trí đầy đủ cho nhu cầu vốn, theo tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

3. Bãi bỏ Khoản 2, Điều 2.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII, kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 15/7/2015 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ KHĐT (để b/c);
- TT.TU,HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, tx, tp;
- Vp: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- LĐ/CV Vp Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VP,KTNS1.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 203/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu203/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2015
Ngày hiệu lực15/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 203/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 203/2015/NQ-HĐND sửa đổi 84/2013/NQ-HĐND dự án Đường nối Hạ Long Quảng Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 203/2015/NQ-HĐND sửa đổi 84/2013/NQ-HĐND dự án Đường nối Hạ Long Quảng Ninh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu203/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Văn Đọc
       Ngày ban hành15/07/2015
       Ngày hiệu lực15/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 203/2015/NQ-HĐND sửa đổi 84/2013/NQ-HĐND dự án Đường nối Hạ Long Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 203/2015/NQ-HĐND sửa đổi 84/2013/NQ-HĐND dự án Đường nối Hạ Long Quảng Ninh

           • 15/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực