Nghị quyết 204/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 204/2015/NQ-HĐND về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 204/2015/NQ-HĐND về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/2015/NQ-ND

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIÊU CHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRỌNG ĐIỂM NHÓM C TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3724/TTr-UBND ngày 26/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 351/BC-HĐND ngày 09 /7/2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau:

1. Dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C cấp tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư gồm các dự án sau:

a) Dự án đầu tư công nhóm C theo quy định của Luật Đầu tư công do cấp tỉnh quản lý có tổng mức đầu tư:

(1) Dự án có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng thuộc lĩnh vực: giao thông (bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ); công nghiệp điện; xây dựng khu nhà ở.

(2) Dự án có tổng mức đầu tư từ 50 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng thuộc lĩnh vực: giao thông (trừ các dự án cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ); thủy lợi; cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật; kỹ thuật điện.

(3) Dự án có tổng mức đầu tư từ 40 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng thuộc lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; vườn quốc gia khu bảo tồn thiên nhiên; hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới; công nghiệp, trừ các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Luật Đầu tư công và tiết (1), tiết (2) điểm a Khoản 1 Điều này.

(4) Dự án có tổng mức đầu tư từ 30 tỷ đồng đến dưới 45 tỷ đồng thuộc lĩnh vực: y tế, văn hóa, giáo dục; nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình; kho tàng; du lịch, thể dục thể thao; xây dựng dân dụng (trừ xây dựng khu nhà ở).

b) Dự án đầu tư công nhóm C có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất từ 100 ha đến dưới 1.000 ha có ảnh hưởng đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

c) Dự án đầu tư công nhóm C có di dân tái định cư từ 1.000 người đến dưới 20.000 người ở miền núi, đến dưới 50.000 người ở các vùng khác.

2. Dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C cấp huyện và do Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư là dự án đầu tư công nhóm C theo quy định của Luật Đầu tư công do cấp huyện quản lý có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên.

3. Dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C cấp xã và do Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định chủ trương đầu tư là dự án đầu tư công nhóm C theo quy định của Luật Đầu tư công do cấp xã quản lý có tổng mức đầu tư từ 05 tỷ đồng trở lên.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Đối với các dự án phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII, kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 15/7/2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Các Bộ: KHĐT, Tư pháp, Tài chính(b/c);
- Thường trực:Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII;
- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể;
- Các Sở, Ban, Ngành và các cơ quan, đơn vị của tỉnh và TU đóng trên địa bàn tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Vp: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- LĐ/CV Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS1.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 204/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu204/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2015
Ngày hiệu lực25/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 204/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 204/2015/NQ-HĐND về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 204/2015/NQ-HĐND về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Quảng Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu204/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Văn Đọc
        Ngày ban hành15/07/2015
        Ngày hiệu lực25/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 204/2015/NQ-HĐND về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 204/2015/NQ-HĐND về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Quảng Ninh

            • 15/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực