Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 118/2015/NQ-HĐND quy định mức tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt giải cao tại các cuộc thi thuộc lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, thể dục, thể thao và nghệ thuật do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND mức tiền thưởng đối với tập thể cá nhân đạt giải cao tỉnh Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/2019/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 14 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ KHOẢN 2 ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 118/2015/NQ-HĐND NGÀY 03/7/2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH QUY ĐỊNH MỨC TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI CAO TẠI CÁC CUỘC THI THUỘC LĨNH VỰC: GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, THỂ DỤC, THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 11 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu;

Xét Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 118/2015/NQ-HĐND ngày 03/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức tiền thưởng đối với tập th, cá nhân đạt giải cao tại các cuộc thi thuộc lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, thể dục, thể thao và nghệ thuật; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 118/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định mức tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt giải cao tại các cuộc thi thuộc lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, thể dục, thể thao và nghệ thuật.

Những nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 118/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tnh Hòa Bình.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp bất thường) thông qua ngày 14 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 10 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉn
h (CT, các PCT);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- HĐND,
UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm tin học và Công báo VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử t
nh Hòa Bình;
- Lưu: VT, TH (Tu).

CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 204/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu204/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2019
Ngày hiệu lực24/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 204/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND mức tiền thưởng đối với tập thể cá nhân đạt giải cao tỉnh Hòa Bình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND mức tiền thưởng đối với tập thể cá nhân đạt giải cao tỉnh Hòa Bình
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu204/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
       Người kýTrần Đăng Ninh
       Ngày ban hành14/10/2019
       Ngày hiệu lực24/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND mức tiền thưởng đối với tập thể cá nhân đạt giải cao tỉnh Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND mức tiền thưởng đối với tập thể cá nhân đạt giải cao tỉnh Hòa Bình

           • 14/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực