Nghị quyết 209-NQ/TVQH

Nghị quyết số 209-NQ/TVQH về việc phê chuẩn Hiệp định bưu chính và điện chính giữa Việt nam và Cu ba do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 209NQ/TVQH

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 1963 

  

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN HIỆP ĐỊNH BƯU CHÍNH VÀ ĐIỆN CHÍNH GIỮA VIỆT NAM VÀ CU BA

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn hiệp định bưu chính và diện chính đã được ký kết ngày 6 tháng 7 năm 1962 giữa Tổng cục bưu điện trực thuộc Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và Bộ Giao thông nước Cộng hoà Cu Ba.

 

 

Trường Chinh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 209-NQ/TVQH
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 209-NQ/TVQH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/11/1963
Ngày hiệu lực 24/11/1963
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước
Download văn bản 209-NQ/TVQH

Lược đồ văn bản

Nghị quyết 209-NQ/TVQH phê chuẩn Hiệp định bưu chính và điện chính giữa Việt nam và Cu ba


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 209-NQ/TVQH phê chuẩn Hiệp định bưu chính và điện chính giữa Việt nam và Cu ba
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 209-NQ/TVQH
Cơ quan ban hành Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Người ký Trường Chinh
Ngày ban hành 24/11/1963
Ngày hiệu lực 24/11/1963
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

  • 24/11/1963

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/11/1963

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực