Nghị quyết 21/2003/QH11

Nghị quyết số 21/2003/QH11 về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2004 do Quốc Hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 21/2003/QH11 Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2004


QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/2003/QH11

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2003

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2004

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Sau khi xem xét Tờ trình số 151/UBTVQH11 ngày 23 tháng 10 năm 2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004 như sau:

A. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC

I. CÁC DỰ ÁN LUẬT

1. Tại kỳ họp thứ 5 (dự kiến vào tháng 5-2004):

a) Trình Quốc hội thông qua:

1. Bộ luật tố tụng dân sự;

2. Luật thanh tra;

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng;

4. Luật giao thông đường thuỷ nội địa;

5. Luật phá sản doanh nghiệp (sửa đổi);

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo;

8. Nghị quyết của Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội (sửa đổi);

9. Nghị quyết của Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội (trên cơ sở gộp chung Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và Quy chế hoạt động của các Uỷ ban của Quốc hội).

b) Trình Quốc hội cho ý kiến:

1. Luật điện lực;

2. Luật cạnh tranh;

3. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản;

5. Luật thuế sử dụng đất;

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ và phát triển rừng;

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục;

8. Luật an ninh quốc gia.

2. Tại kỳ họp thứ 6 (dự kiến vào tháng 11-2004):

a) Trình Quốc hội thông qua:

1. Luật điện lực;

2. Luật cạnh tranh;

3. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản;

5. Luật thuế sử dụng đất;

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ và phát triển rừng;

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục;

8. Luật an ninh quốc gia.

b) Trình Quốc hội cho ý kiến:

1. Bộ luật dân sự (sửa đổi);

2. Luật thương mại (sửa đổi);

3. Bộ luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi);

4. Luật dược;

5. Luật đường sắt Việt Nam;

6. Luật ký kết và thực hiện điều ước quốc tế;

7. Luật công an nhân dân;

8. Luật quốc phòng;

9. Luật kiểm toán nhà nước.

II. CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH:

1. Pháp lệnh giống cây trồng;

2. Pháp lệnh giống vật nuôi;

3. Pháp lệnh tôn giáo;

4. Pháp lệnh giám định tư pháp;

5. Pháp lệnh dự trữ quốc gia;

6. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính;

7. Pháp lệnh về công tác cảnh vệ;

8. Pháp lệnh đấu thầu;

9. Pháp lệnh về chống trợ cấp;

10. Pháp lệnh về chống bán phá giá;

11. Pháp lệnh trợ giúp pháp lý;

12. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

13. Pháp lệnh thú y (sửa đổi);

14. Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở có yếu tố nước ngoài được xác lập trước ngày 01-7-1991;

15. Pháp lệnh phòng, chống nhiễm vi rút gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người HIV/AIDS (sửa đổi);

16. Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng (sửa đổi).

B. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ

I. Các dự án luật:

1. Bộ luật thi hành án;

2. Luật về thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản của cá nhân, tổ chức;

3. Luật hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi);

4. Luật bảo hiểm xã hội;

5. Luật về các vùng biển Việt Nam;

6. Luật về hội;

7. Luật nhà ở;

8. Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân (sửa đổi);

9. Luật giao dịch điện tử;

10. Luật thanh niên;

11. Luật đê điều;

12. Luật kinh doanh bất động sản;

13. Luật du lịch;

14. Luật đầu tư (áp dụng chung cho cả đầu tư trong nước và nước ngoài);

15. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

II. Các dự án pháp lệnh:

1. Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ đình công;

2. Pháp lệnh công chứng;

3. Pháp lệnh về hiến, lấy ghép mô, cơ quan, bộ phận cơ thể người và khám nghiệm tử thi;

4. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên;

5. Pháp lệnh bảo vệ các công trình, mục tiêu trọng điểm về an ninh quốc gia;

6. Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển.

Điều 2: Bổ sung các dự án có tên dưới đây vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XI (2002-2007):

1. Luật kinh doanh bất động sản;

2. Luật giao dịch điện tử;

3. Luật bình đẳng giới;

4. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

5. Pháp lệnh về án phí, lệ phí tại Toà án nhân dân;

6. Pháp lệnh cựu chiến binh.

Điều 3:

1. Giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004.

2. Các cơ quan soạn thảo, trình dự án luật, pháp lệnh có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể để bảo đảm các dự án được trình đúng tiến độ, có chất lượng và bảo đảm ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội có kế hoạch chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan khác để nâng cao chất lượng dự án, báo cáo thẩm tra và giúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong việc tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh; tăng cường giám sát việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh.

4. Chính phủ có biện pháp đẩy mạnh việc tuyên truyền, giới thiệu pháp luật để mọi cơ quan, tổ chức và mọi người dân hiểu và thi hành thống nhất.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.

 

 

Nguyễn Văn An

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2003/QH11

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu21/2003/QH11
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2003
Ngày hiệu lực03/01/2004
Ngày công báo19/12/2003
Số công báoSố 218
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2003/QH11

Lược đồ Nghị quyết 21/2003/QH11 Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2004


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 21/2003/QH11 Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2004
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu21/2003/QH11
        Cơ quan ban hànhQuốc hội
        Người kýNguyễn Văn An
        Ngày ban hành26/11/2003
        Ngày hiệu lực03/01/2004
        Ngày công báo19/12/2003
        Số công báoSố 218
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 21/2003/QH11 Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2004

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 21/2003/QH11 Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2004

            • 26/11/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2003

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/01/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực