Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND đặt tên đường thị trấn Tô Hạp huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2008/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN TÔ HẠP, HUYỆN KHÁNH SƠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Sau khi xem xét Tờ trình số 7439/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn; Báo cáo thẩm tra số 53/BC-BVHXH ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ban Văn hoá - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn gồm 19 con đường sau đây:  

STT

Tên đường

Điểm đầu

Điểm cuối

1

Nguyễn Văn Trỗi

Ngã 4 Lạc Long Quân

Ngã 3 Lê Duẩn (Công an huyện)

2

Lạc Long Quân

Ngã 3 TL9 km36+650

Ngã 3 TL9 km37+800

3

Trần Phú

Ngã 3 Lạc Long Quân (nhà ông Quốc)

Ngã 3 Hai Bà Trưng (nhà ông Tiền)

4

Kim Đồng

Ngã 3 Lạc Long Quân (Trường Mầm non 1-6)

Ngã 3 Hai Bà Trưng (nhà ông Chính)

5

Hoàng Văn Thụ

Ngã 3 Lạc Long Quân (nhà ông Toàn)

Ngã 3 Âu Cơ (nhà ông Bằng)

6

Âu Cơ

Ngã 3 Hai Bà Trưng (nhà ông Nguyên)

Ngã 4 TL9 Lê Duẩn (nhà bà Huệ)

7

Đống Đa

Ngã 3 Nguyễn Văn Trỗi (Trạm Thú y)

Ngã 3 Trần Phú (BHXH huyện Khánh Sơn)

8

Võ Thị Sáu

Ngã 3 Nguyễn Văn Trỗi (nhà ông Thắng)

Ngã 3 Trần Phú (nhà ông Cừ)

9

Hai Bà Trưng

Ngã 3 TL9 km 37+00

Ngã 3 TL9 km 38+00

10

Lê Duẩn

Ngã 3 TL9 km 36+650

TL9 km 38+50

11

Cao Văn Bé

Ngã 3 TL9 km 39+200 (cầu C10)

Cuối thôn Dốc Gạo

12

Đoàn Thị Điểm

Ngã 3 TL9 km 38+50

Ngã 3 Hai Bà Trưng (nhà ông Hiệp)

13

Đinh Tiên Hoàng

Ngã 3 Sơn Trung - Sơn Hiệp (km 0 +700)

Ngã 3 TL9 km 38+250

14

Lê Hồng Phong

Ngã 3 TL9 km 38+200

Nhà dài tập đoàn 8B

15

Nguyễn Du

Ngã 3 Sơn Trung - Sơn Hiệp (km 1+50)

Ngã 3 TL9 km 35+800

16

Trần Bình Trọng

Ngã 3 Hai Bà Trưng (TT. GD.Thường xuyên)

Tập đoàn 8A

17

Mê Linh

Ngã 3 Trần Bình Trọng (nhà bà Trang)

Rẫy ông Phạm Ngọc Thương

18

Lê Đại Hành

Ngã 3 Sơn Trung-Sơn Hiệp (km 1+400)

Ngã 3 Sơn Trung-Sơn Hiệp (km 0+800)

19

Ngô Quyền

Ngã 3 Sơn Trung-Sơn Hiệp (nhà bà Vinh)

Sơn Trung-Sơn Hiệp (km 1+50)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2008/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 21/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/12/2008
Ngày hiệu lực 19/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND đặt tên đường thị trấn Tô Hạp huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND đặt tên đường thị trấn Tô Hạp huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 21/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Trần An Khánh
Ngày ban hành 09/12/2008
Ngày hiệu lực 19/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND đặt tên đường thị trấn Tô Hạp huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND đặt tên đường thị trấn Tô Hạp huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

  • 09/12/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/12/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực