Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung định mức chi các khoản chi thường xuyên thuộc ngân sách tỉnh, huyện, thành phố do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND điều chỉnh định mức chi thường xuyên Ninh Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2008/NQ-HĐND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 10 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỊNH MỨC CHI CÁC KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH, HUYỆN, THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHOÁ VIII KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn định mức phân bổ và định mức chi các khoản chi thường xuyên thuộc ngân sách tỉnh, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn ổn định trong 4 năm 2007 - 2010;

Xét Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung định mức chi các khoản chi thường xuyên thuộc ngân sách tỉnh, huyện, thành phố;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung định mức chi các khoản chi thường xuyên thuộc ngân sách tỉnh, huyện, thành phố như sau:

1. Bổ sung định mức chi thường xuyên đối với các sở và cơ quan ngang sở (cấp tỉnh); Huyện ủy, Thành ủy; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố cho hai chức danh là lái xe và tạp vụ hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ; mức chi: 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng/chức danh/người/năm .

2. Điều chỉnh định mức chi thường xuyên (chi sự nghiệp giáo dục) đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh; mức điều chỉnh cụ thể như sau:

a) Trường phổ thông dân tộc nội trú Ninh Sơn: 11.000.000 (mười một triệu) đồng/học sinh/năm;

b) Trường phổ thông trung học dân tộc nội trú Ninh Thuận từ 9.500.000 (chín triệu năm trăm nghìn) đồng/học sinh/năm đến 11.000.000 (mười một triệu) đồng/học sinh/năm, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định mức chi cụ thể.

Việc phân bổ dự toán chi ngân sách cho các trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh được căn cứ vào chỉ tiêu học sinh hàng năm và định mức chi đã điều chỉnh. Định mức chi đã điều chỉnh trên bao gồm toàn bộ các khoản chi lương, phụ cấp khác cho giáo viên và học bổng cho học sinh theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Xuân Thìn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu21/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2008
Ngày hiệu lực20/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND điều chỉnh định mức chi thường xuyên Ninh Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND điều chỉnh định mức chi thường xuyên Ninh Thuận
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu21/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýTrương Xuân Thìn
       Ngày ban hành10/12/2008
       Ngày hiệu lực20/12/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND điều chỉnh định mức chi thường xuyên Ninh Thuận

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND điều chỉnh định mức chi thường xuyên Ninh Thuận

        • 10/12/2008

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 20/12/2008

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực