Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp và kinh phí mua sắm trang bị phương tiện làm việc đối với lực lượng bảo vệ dân phố do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp và kinh phí mua sắm trang bị làm việc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2008/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP VÀ KINH PHÍ MUA SẮM TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2008 của UBND thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp và kinh phí mua sắm trang bị phương tiện làm việc đối với lực lượng bảo vệ dân phố của phường, thị trấn nơi bố trí lực lượng công an chính quy trên địa bàn thành phố như sau:

1. Thành viên Ban, Tổ bảo vệ dân phố được hưởng phụ cấp hàng tháng do UBND phường, thị trấn chi trả theo mức phụ cấp như sau:

1.1. Trưởng Ban bảo vệ dân phố: 0.71 mức lương tối thiểu

1.2. Phó Ban bảo vệ dân phố:  0.66 mức lương tối thiểu

1.3. Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố: 0.61 mức lương tối thiểu

1.4. Tổ phó Tổ bảo vệ dân phố:     0.59 mức lương tối thiểu

1.5. Tổ viên Tổ bảo vệ dân phố: 0.55 mức lương tối thiểu

2. Trường hợp một bảo vệ dân phố mà giữ nhiều chức danh khác nhau thì mức phụ cấp hàng tháng được hưởng theo chức danh có mức phụ cấp cao nhất.

3. Trang bị phương tiện làm việc và các chế độ, chính sách khác của lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện theo quy định tại Nghị định số 38/2006/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC.

4. Nguồn kinh phí thực hiện chi trả phụ cấp hàng tháng và trang bị phương tiện của lực lượng bảo vệ dân phố do địa phương đảm bảo được cân đối trong dự toán chi ngân sách quận, huyện, phường, thị trấn hàng năm.

Chế độ phụ cấp cho các đối tượng nêu trên được hưởng kể từ ngày 01/01/2009. Kinh phí mua sắm trang bị phương tiện cho lực lượng bảo vệ dân phố lần đầu còn thiếu được bổ sung trong ngân sách thành phố năm 2008.

Điều 2. Giao UBND thành phố hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Thường trực HĐND thành phố, các Ban, đại biểu HĐND có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hà Nội khoá XIII, kỳ họp thứ 17 thông qua ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu21/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2008
Ngày hiệu lực21/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp và kinh phí mua sắm trang bị làm việc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp và kinh phí mua sắm trang bị làm việc
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu21/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Thị Doãn Thanh
        Ngày ban hành11/12/2008
        Ngày hiệu lực21/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp và kinh phí mua sắm trang bị làm việc

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp và kinh phí mua sắm trang bị làm việc

         • 11/12/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/12/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực