Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội đối với Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã; mức phụ cấp hàng tháng của Thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động của Dân quân do tỉnh Đắk Nông ban hành

Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông đã được thay thế bởi Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND Đề án Tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ Đắk Nông và được áp dụng kể từ ngày 25/12/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2011/NQ-HĐND

Đăk Nông, ngày 20 tháng 07 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CHỈ HUY PHÓ BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃ; MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG CỦA THÔN ĐỘI TRƯỞNG VÀ MỨC TRỢ CẤP NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG CỦA DÂN QUÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ;

Xét Tờ trình số 2417/TTr-UBND ngày 06/7/2011 của UBND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội đối với Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã; mức phụ cấp hàng tháng của Thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động của Dân quân trên địa bàn tỉnh;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra số 14/BC-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội đối với Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã; mức phụ cấp hàng tháng của Thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động của Dân quân trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) nếu có nhu cầu tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trong thời gian giữ chức vụ thì được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, mức hỗ trợ bằng 70% số tiền phải đóng theo quy định của pháp luật.

2. Thôn đội trưởng, Buôn đội trưởng, Bon đội trưởng, Bản đội trưởng, Tổ đội trưởng dân phố (gọi chung là Thôn đội trưởng) được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng hệ số 0,5 mức lương tối thiểu chung của cán bộ, công chức.

3. Dân quân khi được huy động làm nhiệm vụ hoặc thực hiện Quyết định điều động của cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Dân quân tự vệ được trợ cấp ngày công lao động bằng hệ số 0,1 mức lương tối thiểu chung của cán bộ, công chức; ngoài mức trợ cấp nêu trên, khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hằng ngày, được hỗ trợ tiền ăn mỗi ngày bằng hệ số 0,05 mức lương tối thiểu chung của cán bộ, công chức.

4. Đối với Dân quân nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, nếu tiếp tục được kéo dài thời hạn tham gia thực hiện nghĩa vụ khi được huy động làm nhiệm vụ, ngoài các chế độ hưởng tại khoản 3, Điều 1 thì được trợ cấp ngày công lao động tăng thêm bằng 0,04 mức lương tối thiểu chung của cán bộ, công chức.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông khóa II, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2011.

 

 

CHỦ TỊCH
Điểu K'ré

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu21/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2011
Ngày hiệu lực30/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/12/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu21/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýĐiểu K'ré
        Ngày ban hành20/07/2011
        Ngày hiệu lực30/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/12/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông