Nghị quyết 21/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2014/NQ-HĐND phê chuẩn tổng chỉ tiêu số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, các hội có tính chất đặc thù ở địa phương năm 2015 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 21/2014/NQ-HĐND chỉ tiêu số lượng người trong đơn vị sự nghiệp công lập Hưng Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2014/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 08 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN TỔNG CHỈ TIÊU SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ Ở ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Sau khi xem xét Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ tiêu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014 và dự kiến phân bổ năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao 21.773 chỉ tiêu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội có tính chất đặc thù và số dự phòng năm 2015 của tỉnh, cụ thể như sau:

1. Các đơn vị sự nghiệp công lập

1.1. Sự nghiệp giáo dục đào tạo:

Bao gồm:

21.672 người

16.282 người

- Các trường mầm non:

3.933 người

- Các trường Tiểu học:

4.964 người

- Các trường Trung học cơ sở:

4.590 người

- Các trường Trung học phổ thông:

1.854 người

- Các trung tâm KTTH-HN:

78 người

- Các trung tâm giáo dục thường xuyên:

265 người

- Các trường chuyên nghiệp, dạy nghề:

496 người

- Các trường PHCN và DN cho người khuyết tật:

102 người

1.2. Sự nghiệp y tế:

Bao gồm:

4.238 người

- Tuyến tỉnh, huyện, thành phố:

3.315 người

- Tuyến xã, phường, thị trấn:

923 người

1.3. Sự nghiệp văn hóa - thể thao - du lịch, phát thanh truyền hình và bảo vệ môi trường:

511 người

1.4. Sự nghiệp khác:

Bao gồm:

- Các đơn vị sự nghiệp được cấp NSNN

- Các đơn vị sự nghiệp được hỗ trợ kinh phí

2. Các Hội đặc thù

(Tỉnh hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc trong các Hội đã giao năm 2014)

3. Dự phòng

641 người

 

619 người

22 người

 

86 người


15 người

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị sự nghiệp để giao chỉ tiêu số lượng người làm việc; tăng cường quản lý đảm bảo thời gian và chất lượng tuyển dụng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, chuyên môn nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV - Kỳ họp thứ Chín thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2014.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thông

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu21/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2014
Ngày hiệu lực15/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 21/2014/NQ-HĐND chỉ tiêu số lượng người trong đơn vị sự nghiệp công lập Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 21/2014/NQ-HĐND chỉ tiêu số lượng người trong đơn vị sự nghiệp công lập Hưng Yên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu21/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Văn Thông
        Ngày ban hành08/12/2014
        Ngày hiệu lực15/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 21/2014/NQ-HĐND chỉ tiêu số lượng người trong đơn vị sự nghiệp công lập Hưng Yên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 21/2014/NQ-HĐND chỉ tiêu số lượng người trong đơn vị sự nghiệp công lập Hưng Yên

            • 08/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực