Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 82/2014/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La

Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND sửa đổi 82/2014/NQ-HĐND khuyến khích nâng cao chất lượng dạy Sơn La đã được thay thế bởi Quyết định 957/QĐ-UBND 2019 chính sách nâng cao chất lượng dạy học trong giáo dục Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 26/04/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND sửa đổi 82/2014/NQ-HĐND khuyến khích nâng cao chất lượng dạy Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2016/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 14 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 82/2014/NQ-HĐND NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA HĐND TỈNH VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Xét Tờ trình số 329/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 81/BC-VHXH ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 82/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La.

1. Điểm 2.1, 2.2 Khoản 2, Điều 1 thay thế cụm từ “Trung tâm giáo dục thường xuyên” bằng cụm từ “Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên”.

2. Sửa đổi, bổ sung quy định mức thưởng tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 82/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh

2.1 Gạch đầu dòng thứ 1, Tiết a, Điểm 1.2, Mục 1 sửa đổi như sau:

“- Học sinh tiểu học có các năm học trong cấp học đạt thành tích: Năm học 2014 - 2015 và 2015 - 2016 kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục ở mức Hoàn thành, Năng lực và phẩm chất đều ở mức Đạt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn đạt từ điểm 9 trở lên. Từ năm học 2016 - 2017 trở đi hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.”

2.2 Gạch đầu dòng thứ 4, Tiết a, Điểm 1.2, Mục 1, sửa đổi, bổ sung như sau: Bỏ từ “Tiểu học”; thay thế cụm từ “Trung tâm giáo dục thường xuyên có hộ khẩu thường trú tại xã đặc biệt khó khăn” bằng cụm từ “Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên mà bản thân và bố mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã, bản đặc biệt khó khăn”.

2.3 Tiết a, Điểm 1.2, Mục 1 bổ sung như sau: “Học sinh tiểu học mà bản thân và bố mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã, bản đặc biệt khó khăn có tất cả các năm học của cấp học: Năm học 2014 - 2015 và các năm tiếp theo có kết quả đánh giá các môn học đạt mức hoàn thành; năng lực và phẩm chất ở mức đạt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học đạt từ điểm 7 trở lên”.

2.4. Dấu cộng thứ nhất, thứ 2; gạch đầu dòng thứ nhất, Tiết c, Điểm 1.2, Mục 1 sửa đổi như sau:

“+ Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện”.

“+ Có kết quả đánh giá các môn học đạt mức hoàn thành; năng lực và phẩm chất ở mức đạt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học đạt từ điểm 7 trở lên”.

2.5. Tiết 1.5.1, Điểm 1.5, Mục 1 Bỏ cụm từ “thi giao lưu học sinh giỏi Toán - Tiếng Việt”.

2.6 Bổ sung Điểm 2.5, Mục 2: Chế độ thưởng cho giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi như sau:

“- Cấp huyện, thành phố: 1.500.000 đồng.

- Cấp tỉnh: 3.000.000 đồng.

- Cấp quốc gia: 5.000.000 đồng”.

2.7 Bổ sung Điểm 2.6, Mục 2: Chế độ thưởng cho giáo chủ nhiệm giỏi như sau:

“- Cấp huyện, thành phố: 1.000.000 đồng.

- Cấp tỉnh: 1.500.000 đồng.

- Cấp quốc gia: 3.000.000 đồng”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐNDcác vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng
QH, Văn phòng CP; VP Chủ tịch nước;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban
MTTQVN tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT
HU; HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- V
P: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu VT,
Linh450b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu21/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/04/2019
Cập nhật7 tháng trước
(17/05/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND sửa đổi 82/2014/NQ-HĐND khuyến khích nâng cao chất lượng dạy Sơn La


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND sửa đổi 82/2014/NQ-HĐND khuyến khích nâng cao chất lượng dạy Sơn La
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu21/2016/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýHoàng Văn Chất
       Ngày ban hành14/12/2016
       Ngày hiệu lực01/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/04/2019
       Cập nhật7 tháng trước
       (17/05/2019)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND sửa đổi 82/2014/NQ-HĐND khuyến khích nâng cao chất lượng dạy Sơn La

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND sửa đổi 82/2014/NQ-HĐND khuyến khích nâng cao chất lượng dạy Sơn La