Nghị quyết 216/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 216/2010/NQ-HĐND quy định hỗ trợ học phí cho đối tượng học trung cấp nghề và cao đẳng nghề giai đoạn 2010 - 2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVI, kỳ họp thứ 19 ban hành

Nghị quyết 216/2010/NQ-HĐND hỗ trợ học phí học trung cấp nghề cao đẳng nghề đã được thay thế bởi Quyết định 416/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực Phú Thọ 2017 và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 216/2010/NQ-HĐND hỗ trợ học phí học trung cấp nghề cao đẳng nghề


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 216/2010/NQ-HĐND

Việt Trì, ngày 12 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH HỖ TRỢ HỌC PHÍ CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC TRUNG CẤP NGHỀ VÀ CAO ĐẲNG NGHỀ GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2010 -2011 đến năm học 2014-2015;
Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề và một số văn bản pháp luật có liên quan;
Sau khi xem xét Tờ trình số 2086/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh về Quy định hỗ trợ học phí cho đối tượng học trung cấp nghề và cao đẳng nghề giai đoạn 2010-2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định hỗ trợ học phí cho đối tượng học trung cấp nghề và cao đẳng nghề giai đoạn 2010 - 2015 như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ

a. Đối tượng hỗ trợ kinh phí dạy nghề phổ cập bậc trung học

Học sinh đã có đăng ký thường trú tại tỉnh Phú Thọ từ 3 năm trở lên, tốt nghiệp trung học cơ sở trong độ tuổi từ 15 đến 21 đủ điều kiện vào học trung cấp nghề tại các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh từ năm học 2009-2010.

b. Đối tượng hỗ trợ học phí học trung cấp nghề, cao đẳng nghề

Học sinh có đăng ký thường trú tại tỉnh Phú Thọ từ 3 năm trở lên trong độ tuổi từ 18 đến 35 tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học bổ túc, không thuộc đối tượng được miễn học phí quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 đủ điều kiện vào học trung cấp nghề, cao đẳng nghề tại các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh (theo danh mục nghề khuyến khích học của tỉnh).

2. Nguyên tắc hỗ trợ

- Đảm bảo đúng danh mục nhóm nghề được hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh.

- Hỗ trợ toàn bộ kinh phí học văn hoá bổ sung (bao gồm học phí, chi phí tổ chức giảng dạy…) và hỗ trợ học phí học trung cấp nghề cho đối tượng học nghề phổ cập bậc trung học.

- Hỗ trợ 30% học phí cho người học trung cấp nghề, cao đẳng nghề không thuộc đối tượng miễn học phí theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ.

- Cơ sở dạy nghề có cam kết giới thiệu việc làm ít nhất 50% số học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề cho các đối tượng được hưởng quy định hỗ trợ của tỉnh.

3. Định mức hỗ trợ

a. Hỗ trợ kinh phí dạy nghề phổ cập bậc trung học đối với đối tượng tại điểm a, khoản 1

- Mức hỗ trợ kinh phí học văn hoá bổ sung: 120.000 đồng/học sinh/tháng.

- Mức hỗ trợ học phí học trung cấp nghề phổ cập bậc trung học: 160.000 đồng/học sinh/tháng.

b. Hỗ trợ một phần học phí học trung cấp nghề, cao đẳng nghề đối với đối tượng tại điểm b, khoản 1

- Mức hỗ trợ học trung cấp nghề: 50.000 đồng/học sinh/tháng.

- Mức hỗ trợ học cao đẳng nghề: 60.000 đồng/sinh viên/tháng.

4. Phương thức hỗ trợ

Hỗ trợ trực tiếp cho các cơ sở dạy nghề trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc hỗ trợ được quy định tại khoản 2.

5. Thời gian hỗ trợ

- Kinh phí học văn hoá bổ sung trước khi học trung cấp nghề không quá 10 tháng.

- Học phí học nghề không quá 20 tháng đối với học trung cấp nghề, không quá 30 tháng đối với học cao đẳng nghề.

6. Thời điểm thực hiện

- Hỗ trợ kinh phí học nghề phổ cập bậc trung học thực hiện từ 01/01/2010.

- Hỗ trợ học phí học trung cấp nghề, cao đẳng nghề thực hiện từ 01/01/2011. Căn cứ mức học phí giáo dục phổ thông công lập hàng năm, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh mức hỗ trợ học phí học nghề, kinh phí dạy nghề phổ cập bậc trung học phù hợp với thực tế.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết;

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ mười chín thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Ngô Đức Vượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 216/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu216/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2010
Ngày hiệu lực17/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 216/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 216/2010/NQ-HĐND hỗ trợ học phí học trung cấp nghề cao đẳng nghề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 216/2010/NQ-HĐND hỗ trợ học phí học trung cấp nghề cao đẳng nghề
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu216/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýNgô Đức Vượng
        Ngày ban hành12/07/2010
        Ngày hiệu lực17/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 216/2010/NQ-HĐND hỗ trợ học phí học trung cấp nghề cao đẳng nghề

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 216/2010/NQ-HĐND hỗ trợ học phí học trung cấp nghề cao đẳng nghề