Nghị quyết 217/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 217/2011/NQ-HĐND về số lượng, chính sách hỗ trợ đối với khuyến nông viên cấp xã và cộng tác viên khuyến nông thôn, bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 20 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 217/2011/NQ-HĐNĐ số lượng, chính sách hỗ trợ khuyến nông viên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 217/2011/NQ-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 20 tháng 4 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI KHUYẾN NÔNG VIÊN CẤP XÃ VÀ CỘNG TÁC VIÊN KHUYẾN NÔNG THÔN, BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TÍNH ĐIỆN BIÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 ;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông;
Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;
Sau khi xem xét Tờ trình số: 444/TTr-UBND ngày 06 tháng 04 năm 2011 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ cho nhân viên khuyến nông cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số 10/BC-BPC ngày 12 tháng 04 năm 2011 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua Quy định về số lượng, chính sách hỗ trợ đối với khuyến nông viên cấp xã và cộng tác viên khuyến nông thôn bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau:

1. Về số lượng:

- Mỗi đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa bàn khó khăn có 02 khuyến nông viên; các xã còn lại có 01 khuyến nông viên.

- Mỗi thôn, bản ở các huyện thuộc Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, ngày 27/18/2008 của Chính phủ có 01 cộng tác viên khuyến nông.

2. Chính sách hỗ trợ:

- Khuyến nông viên cấp xã có bằng cấp được hưởng mức hỗ trợ bằng hệ số lương bậc 1 của mức lương cơ bản của trình độ chuyên môn đào tạo (Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp) theo quy định hiện hành cửa nhà nước.

Khuyến nông viên cấp xã chưa có bằng cấp được hưởng mức hỗ trợ bằng 0,7 so với mức lương tối thiểu.

Cộng tác viên khuyên nông thôn, bản được hưởng mức hỗ trợ bằng 0,4 so với mức lương tối thiểu.

Điều 2: Giao UBND tỉnh quyết định, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

 Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2011 và thay thế Nghị quyết số 111/2007/NQ-HĐND ngày 10/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4: Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 13 tháng 04 năm 2011./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Văn Hữu Bằng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 217/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu217/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2011
Ngày hiệu lực01/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 217/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 217/2011/NQ-HĐNĐ số lượng, chính sách hỗ trợ khuyến nông viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 217/2011/NQ-HĐNĐ số lượng, chính sách hỗ trợ khuyến nông viên
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu217/2011/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
       Người kýVăn Hữu Bằng
       Ngày ban hành20/04/2011
       Ngày hiệu lực01/06/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 217/2011/NQ-HĐNĐ số lượng, chính sách hỗ trợ khuyến nông viên

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 217/2011/NQ-HĐNĐ số lượng, chính sách hỗ trợ khuyến nông viên

           • 20/04/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực