Nghị quyết 219/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 219/2010/NQ-HĐND thông qua Đề án công nhận thị xã Phú Thọ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nghị quyết 219/2010/NQ-HĐND công nhận thị xã Phú Thọ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III tỉnh Phú Thọ đã được thay thế bởi Quyết định 933/2011/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm Phú Thọ hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 03/04/2011.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 219/2010/NQ-HĐND công nhận thị xã Phú Thọ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III tỉnh Phú Thọ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 219/2010/NQ-HĐND

Việt Trì, ngày 12 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN CÔNG NHẬN THỊ XÃ PHÚ THỌ ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI III

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về phân loại đô thị và phân cấp đô thị;

Căn cứ thông tư số:34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính Phủ về việc phân loại đô thị;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2089 /TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc đề nghị thông qua Đề án công nhận thị xã Phú Thọ đạt đô thị loại III; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề án công nhận thị xã Phú Thọ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III như sau:

I. Mục tiêu của đề án

Phấn đấu xây dựng thị xã Phú Thọ đạt tiêu chí đô thị loại III.

Xây dựng thị xã Phú Thọ trở thành trung tâm kinh tế xã hội, du lịch, dịch vụ và khoa học kỹ thuật phía Tây và Tây Bắc của tỉnh Phú Thọ.

II. Các giải pháp tiếp tục thực hiện

a. Các giải pháp huy động vốn đầu tư:

Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, xây dựng cơ chế chính sách để huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển và xã hội hóa nguồn lực đầu tư bao gồm các nguồn như: Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách thị xã, nguồn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Vận dụng cơ chế đặc thù, mời gọi các nhà đầu tư có năng lực đầu tư vào các dự án công trình hạ tầng, công trình công cộng, du lịch, kinh tế, xã hội có quy mô lớn.

Tranh thủ sự giúp đỡ của Chính Phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương để tăng thêm nguồn lực cho đầu tư.

b. Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng:

Tiếp tục tranh thủ các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Tiếp tục triển khai các dự y dựng hệ thống giao thông đối ngoại; Đối với giao thông đô thị cần phải đầu tư tương đối đồng bộ và chú trọng đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa ở các địa bàn cấp xã; Đồng thời giải quyết nhanh nhu cầu thoát nước đô thị, xử lý rác thải, chú trọng phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Phát triển mạnh quỹ đất sạch đáp ứng nhu cầu về nhà ở, dịch vụ để tăng thêm nguồn vốn đầu tư; Nâng cấp các khu nhà ở hiện có, chỉnh trang, cải tạo lại theo đồ án quy hoạch chi tiết. Phát triển mở rộng các khu dân cư phía Bắc và phía Tây thị xã. Đầu tư phát triển khu dân cư mới ngoại thị. Phát triển khu nhà ở xã hội và khu nhà ở công vụ.

Chú ý đến việc phát triển hạ tầng xã hội để đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hóa và tinh thần, tăng mức hưởng thụ của nhân dân.

c. Chương trình phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch:

Trên cơ sở phát huy lợi thế của đường cao tốc Hà Nội-Lao Cai, đường Hồ Chí Minh, tập trung phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các dịch vụ lợi thế trên địa bàn thị xã; Thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Phú Hà.

Xây dựng tuyến du lịch sinh thái hồ Trầm Sắt.

d. Nâng cao chức năng đô thị.

Xây dựng thị xã Phú Thọ trở thành đô thị điển hình của vùng Tây và Tây Bắc của tỉnh. Là trung tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, khoa học, công nghệ, du lịch và giáo dục của tỉnh và vùng.

Hoàn thiện các thiết chế văn hóa, xã hội. Có chính sách thu hút nhân dân từ các vùng miền khác về định cư, làm ăn sinh sống tại thị xã; Đẩy mạnh đào tạo, dạy nghề, nhất là đào tạo nghề mới cho người lao động để dần từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động ở trong nông nghiệp, tăng quy mô dân số đô thị. Giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

e. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về đô thị:

Tiếp tục triển khai các quy hoạch được phê duyệt, quản lý chặt chẽ quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đô thị; Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã cho phù hợp với tình hình mới; Đẩy nhanh quy hoạch chi tiết các phường, xã trong đó ưu tiên lập quy hoạch cho những xã sẽ phát triển thành phường; Quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng của thị xã.

Thực hiện tốt chính sách thu hút cán bộ. Thường xuyên đào tạo, đào tạo lại, nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao trình độ quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý điều hành của chính quyền đô thị. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

Điều 2: Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất hồ sơ, thủ tục trình Bộ Xây dựng xem xét quyết định công nhận thị xã Phú Thọ đạt đô thị loại III.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ mười chín thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Ngô Đức Vượng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 219/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu219/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2010
Ngày hiệu lực17/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2011
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 219/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 219/2010/NQ-HĐND công nhận thị xã Phú Thọ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III tỉnh Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 219/2010/NQ-HĐND công nhận thị xã Phú Thọ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III tỉnh Phú Thọ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu219/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýNgô Đức Vượng
        Ngày ban hành12/07/2010
        Ngày hiệu lực17/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2011
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 219/2010/NQ-HĐND công nhận thị xã Phú Thọ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III tỉnh Phú Thọ

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 219/2010/NQ-HĐND công nhận thị xã Phú Thọ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III tỉnh Phú Thọ