Nghị quyết 22/2002/NQ-HĐ

Nghị quyết số 22/2002/NQ-HĐ về đề án di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp và vùng phụ cận do Hội đồng nhân dân Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22/2002/NQ-HĐ đề án di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp và vùng phụ cận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/2002/NQ-HĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2002 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỀ ÁN DI DỜI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH GÂY Ô NHIỄM VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ VÙNG PHỤ CẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VI được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 6 năm 2002;
Sau khi xem xét báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố về đề án di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào khu công nghiệp và vùng phụ cận, báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế-Ngân sách và các ý kiến của đại biểu, Hội đồng nhân dân thành phố
:

QUYẾT NGHỊ

1. Chấp thuận đề án di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào khu công nghiệp và vùng phụ cận theo quy hoạch.

2. Chấp thuận các chính sách hỗ trợ, trong đó quan tâm đến đời sống của công nhân lao động. Cho phép xây dựng quỹ bảo vệ môi trường do ủy ban nhân dân thành phố trình. ủy ban nhân dân thành phố sớm tăng cường bộ máy, cán bộ quản lý môi trường ở các cấp.

3. Giao ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả cho Hội đồng nhân dân thành phố. Yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân thành phố thực hiện tốt Nghị quyết này nhằm bảo vệ môi trường sống và sự phát triển bền vững của thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội
- VP Chủ tịch nước, VPCP
- VP Quốc hội và các UB của QH (20b)
- Ban TCCB Chính phủ, Bộ Tư pháp
- ĐB Quốc hội TP, Đại biểu HĐND/TP
- TV/TU, TT HĐND TP, TT UBND/TP
- Các Ban Đảng, VP/TU, TT UB MTTQ/TP
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành TP
- Chủ tịch HĐND các quận
- Chủ tịch UBND huyện
- VP Đoàn đại biểu QH TP
- VPHĐND và UBND/TP
- Các báo, đài TP và TW đóng tại TP “đưa tin”
Lưu HC, Lưu TH-HĐ (14 bản)

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đảm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2002/NQ-HĐ

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/2002/NQ-HĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2002
Ngày hiệu lực14/07/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2002/NQ-HĐ

Lược đồ Nghị quyết 22/2002/NQ-HĐ đề án di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp và vùng phụ cận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 22/2002/NQ-HĐ đề án di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp và vùng phụ cận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu22/2002/NQ-HĐ
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Đảm
        Ngày ban hành29/06/2002
        Ngày hiệu lực14/07/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 22/2002/NQ-HĐ đề án di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp và vùng phụ cận

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22/2002/NQ-HĐ đề án di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp và vùng phụ cận

            • 29/06/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/07/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực