Nghị quyết 22/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/2004/NQ-HĐND về đóng góp quỹ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương khi được giao khoán hoặc giao quyền sử dụng đất lâm nghiệp xâm canh, lấn chiếm trước ngày 01/6/2001 do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22/2004/NQ-HĐND đóng góp quỹ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương Bình Phước


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2004/NQ-HĐND

Bình Phước, ngày 09 tháng 12 năm 2004

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ BA

(từ ngày 09 đến ngày 10 tháng 12 năm 2004)

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐÓNG GÓP QUỸ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐỊA PHƯƠNG KHI ĐƯỢC GIAO KHOÁN HOẶC GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP XÂM CANH, LẤN CHIẾM TRƯỚC NGÀY 01/6/2001.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC.

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

- Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2002 và các văn bản pháp luật liên quan;

- Sau khi xem xét tờ trình số 61/TT-UB ngày 30.11.2004 của UBND tỉnh về việc xin điều chỉnh tiêu đề, nội dung ngl)ị quyết số 110/NQ-HĐ của HĐND tỉnh khoá VI (thông qua ngày 07/7/2000), báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

1/ - Thông nhất đôi tượng và mức đóng góp quỹ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương khi được giao khoán hoặc giao quyền sử dụng đất lâm nghiệp xâm canh, lấn chiếm trước ngày 01/6/2001 như sau :

a/ - Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã được các lâm trường, ban quản lý rừng giao khoán đất lâm nghiệp và đã đóng góp quĩ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương theo các qui định trước đây, nay nếu được giao quyền sử dụng đâ"t đối với phần diện tích được giao khoán đó, đóng góp 100 đồng/m2.

b/ - Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được giao khoán đất lâm nghiệp hoặc đã được giao khoán đất lâm nghiệp nhưng chưa thực hiện đóng góp quỹ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương theo các qui định trước đây, đóng góp 200 đồng/m2.

c/ - Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân xâm canh, lân chiếm đất lâm nghiệp trước ngày 01/6/2001 nay được giao khoán hoặc giao quyền sử dụng đất theo đúng qui hoạch, đóng góp 300 đồng/m2.

2/ - Giao UBND tỉnh qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành nghị quyết này. Định kỳ báo cáo HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện vào các kỳ họp cuối năm cua HĐND tỉnh.

3/ - Nghị quyết này thay thế nghị quyết số 110/2000/NQ-HĐ của HĐND tỉnh khoá VI (thông qua tại kỳ họp thứ hai, ngày 07/7/2000).

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2004./.

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Luật

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2004/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/2004/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2004
Ngày hiệu lực10/12/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2004/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 22/2004/NQ-HĐND đóng góp quỹ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 22/2004/NQ-HĐND đóng góp quỹ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương Bình Phước
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu22/2004/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Hữu Luật
        Ngày ban hành09/12/2004
        Ngày hiệu lực10/12/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật19 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 22/2004/NQ-HĐND đóng góp quỹ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22/2004/NQ-HĐND đóng góp quỹ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương Bình Phước

            • 09/12/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/12/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực