Nghị quyết 22/2004/NQ-HĐND16

Nghị quyết 22/2004/NQ-HĐND16 về quy định số lượng, chức danh và chế độ phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22/2004/NQ-HĐND16 chế độ phụ cấp hàng tháng cán bộ không chuyên trách Bắc Ninh


HĐND TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2004/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 12 năm 2004

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ, CÁN BỘ THÔN, TỔ DÂN PHỐ TỈNH BẮC NINH

HĐND TỈNH BẮC NINH KHÓA XVI
KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét Tờ trình của UBND tỉnh về việc quy định số lượng, chức danh và chế độ phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố - tỉnh Bắc Ninh, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí Tờ trình của UBND tỉnh về việc quy định số lượng, chức danh và chế độ phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố - tỉnh Bắc Ninh hiện có đến tháng 12/2004:

a. Quy định số lượng, chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ thôn, tổ dân phố:

- Đối với cấp xã: Từ 11 đến 17 chức danh.

- Đối với thôn, tổ dân phố: 08 chức danh.

b. Chế độ phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố (chi tiết theo Tờ trình của UBND tỉnh). Nguồn kinh phí chi trả do ngân sách địa phương đảm bảo.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 10/12/2004./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2004/NQ-HĐND16

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/2004/NQ-HĐND16
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2004
Ngày hiệu lực10/12/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/04/2014
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2004/NQ-HĐND16

Lược đồ Nghị quyết 22/2004/NQ-HĐND16 chế độ phụ cấp hàng tháng cán bộ không chuyên trách Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 22/2004/NQ-HĐND16 chế độ phụ cấp hàng tháng cán bộ không chuyên trách Bắc Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu22/2004/NQ-HĐND16
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Thế Thảo
        Ngày ban hành10/12/2004
        Ngày hiệu lực10/12/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/04/2014
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 22/2004/NQ-HĐND16 chế độ phụ cấp hàng tháng cán bộ không chuyên trách Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22/2004/NQ-HĐND16 chế độ phụ cấp hàng tháng cán bộ không chuyên trách Bắc Ninh

            • 10/12/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/12/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực