Nghị quyết 22/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Tân Bình ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận Tân Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 22/2007/NQ-HĐND

Tân Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH KHÓA IX - KỲ HỌP LẦN THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét các Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Báo cáo thẩm định của các Ban Hội đồng nhân dân, Báo cáo của Ủy ban nhân dân và báo cáo của các cơ quan hữu quan, ý kiến phát biểu của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân quận năm 2007, chương trình công tác và dự toán ngân sách của Hội đồng nhân dân quận năm 2008. Báo cáo của Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan hữu quan về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng năm 2007, nhiệm vụ chỉ tiêu và giải pháp năm 2008. Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số vấn đề sau:

- Trong năm 2007, tình hình thời tiết, dịch bệnh, giá cả thị trường diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất - kinh doanh và đời sống nhân dân. Nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong quận, các nhiệm vụ - chỉ tiêu đã đạt được khá cao theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận đề ra như: duy trì mức độ tăng trưởng kinh tế, các khoản thu ngân sách đều vượt so với dự toán, thực hiện tốt công tác giáo dục và cơ sở vật chất cho nhà trường, việc giảm hộ nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội…

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những mặt hạn chế tồn tại cần được quan tâm như: việc triển khai các dự án, công trình còn chậm so với kế hoạch, do công tác bồi thường, giải tỏa kéo dài vì có khiếu nại, thiếu quỹ nhà tái định cư, ảnh hưởng đến chính sách đền bù gặp nhiều khó khăn, thủ tục hành chính lập dự án còn nhiều bất cập; công tác giải tỏa chợ tự phát và các tụ điểm kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường còn vi phạm ở một số tuyến đường nhưng chưa kiên quyết xử lý; công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị vẫn còn một số địa phương thiếu kiên quyết, dẫn đến còn để sai phạm; phạm pháp hình sự có giảm nhưng một số loại tội phạm như: giết người, cướp giật, trộm tài sản còn xảy ra nhiều, tình hình hút chích ma túy nơi công cộng có chiều hướng gia tăng.

Điều 2. Thông qua các nhiệm vụ chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng năm 2008

1. Về kinh tế - ngân sách:

- Doanh thu thương mại - dịch vụ là 30.443 tỷ đồng tăng 24% so với năm 2007.

- Phấn đấu thực hiện giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (GCĐ 94) là 4.180 tỷ đồng tăng 11,97% so với năm 2007.

- Về tài chính ngân sách (có Nghị quyết chuyên đề).

2. Về nhà đất - xây dựng cơ bản:

- Thực hiện công bố quy hoạch, quản lý và tổ chức thực hiện các đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 của 15 phường.

- Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản - sửa chữa dự kiến thực hiện là 938,6 tỷ đồng, bao gồm: nguồn vốn ngân sách nhà nước là 888,3 tỷ đồng (31 công trình, trong đó vốn đền bù đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi là 723 tỷ đồng); nguồn vốn thành phố phân cấp là 35,84 tỷ đồng (29 công trình) và vốn ngân sách quận là 14,46 tỷ đồng (15 công trình).

- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư trong nhân dân và ngoài nước để phát triển cơ sở hạ tầng. Khai thác quỹ đất tạo nguồn đầu tư cơ sở hạ tầng và các công trình công ích tại địa phương.

3. Về văn hóa - xã hội:

- Hoàn thành Chương trình xóa đói giảm nghèo trên địa bàn quận (nâng mức thu nhập lên trên 6 triệu đồng/người/năm).

- Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện đăng ký và xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa và phường văn hóa theo tiêu chí mới của thành phố. Phấn đấu có từ 1 - 2 phường đạt tiêu chuẩn phường văn hóa và 1 chợ đạt “Chợ văn minh thương nghiệp”; đăng ký xây dựng phường văn hóa (tại phường 6, 10, 15)…

- Thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe, hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản về y tế và sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch bệnh, tăng cường quản lý tốt vệ sinh an toàn thực phẩm. Phấn đấu hạ thấp tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2008 đạt dưới 1,05%, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 đạt dưới 5%.

- Tiếp tục vận động xã hội hóa giáo dục, hoàn chỉnh và lập kế hoạch thực hiện quy hoạch bố trí mạng lưới trường lớp phù hợp với quy hoạch tổng thể chung của quận. Duy trì công tác xóa mù chữ, hoàn thành phổ cập giáo dục tại 3 bậc học ở 15 phường. Tiếp tục xây dựng trung tâm học tập cộng đồng tại phường 2, 3, 5.

4. Về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội:

- Phấn đấu kéo giảm từ 5% trở lên số vụ phạm pháp hình sự. Tỷ lệ phá án chung đạt 60%. Phấn đấu giảm 5% số vụ tai nạn giao thông, chết người.

- Xây dựng củng cố và phát triển lực lượng dân quân tự vệ đạt 3% so với dân số. Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

5. Công tác trọng tâm khác:

- Tiếp tục thực hiện “Cải cách hành chính”; chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chương trình hành động phòng chống tham nhũng và chương trình kế hoạch triển khai “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”.

- Tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh và sát nhập phòng, ban trực thuộc quận theo chủ trương của Thành phố và Chính phủ.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Hội đồng nhân dân quận giao cho Ủy ban nhân dân quận có kế hoạch, biện pháp cụ thể tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết này.

- Hội đồng nhân dân quận giao cho Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận phối hợp hoạt động, giám sát và kiểm tra để thực hiện tốt nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận đề ra.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, phổ biến nghị quyết này; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước để động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện nghị quyết; phát hiện những vấn đề cần điều chỉnh bổ sung để phản ánh với cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Tân Bình khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Văn Luận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực28/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 13
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 22/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận Tân Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 22/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận Tân Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu22/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Văn Luận
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực28/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 13
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 22/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận Tân Bình

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận Tân Bình

            • 21/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực