Nghị quyết 22/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung định mức chi các khoản chi thường xuyên thuộc ngân sách tỉnh, huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn do Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22/2007/NQ-HĐND phê chuẩn bổ sung định mức chi các khoản chi thường xuyên thuộc ngân sách tỉnh, huyện, thành phố và xã phường thị trấn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 22/2007/NQ-HĐND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỊNH MỨC CHI CÁC KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH, HUYỆN, THÀNH PHỐ VÀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN KHOÁ VIII KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2007;
Căn cứ Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn định mức phân bổ và định mức chi các khoản chi thường xuyên thuộc ngân sách tỉnh, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn ổn định trong 4 năm 2007 - 2010;
Xét Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban  nhân dân tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung định mức chi các khoản chi thường xuyên thuộc ngân sách tỉnh, huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn;
Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung định mức chi các khoản chi thường xuyên thuộc ngân sách tỉnh, huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn theo Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban  nhân dân tỉnh:

1. Bổ sung định mức chi thường xuyên sự nghiệp y tế cho Bệnh viện Lao và Bệnh phổi cấp tỉnh. Định mức khám, chữa bệnh, phòng bệnh là 22 triệu đồng/giường/năm.

2. Điều chỉnh định mức chi thường xuyên

a) Chi sự nghiệp y tế cho phòng khám, nhà hộ sinh cấp huyện, thành phố. Định mức khám, chữa bệnh là 10,8 triệu đồng/giường/năm;

b) Chi sự nghiệp giáo dục cho các Trường phổ thông dân tộc nội trú trong tỉnh, giao Ủy ban nhân dân trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định;

c) Chi quản lý hành chính đối với đơn vị quản lý Nhà nước, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp:

- Cấp tỉnh:

+ Đơn vị dự toán cấp I là 6,5 triệu đồng/người/năm.

+ Đơn vị dự toán cấp II: đồng bằng là 5,5 triệu đồng/người/năm; miền núi là 6 triệu đồng/người/năm.

- Cấp huyện, thành phố:

+ Đô thị là 23,5 triệu đồng/người/năm.

+ Đồng bằng là 23,5 triệu đồng/người/năm.

+ Miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là 23,5 triệu đồng/người/năm.

+ Vùng cao là 26 triệu đồng/người/năm.

- Cấp xã, phường, thị trấn:

+  Đô thị là 13,5 triệu đồng/người/năm.

+ Đồng bằng là 13,5 triệu đồng/người/năm.

+ Miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là 13,5 triệu đồng/người/năm.

+ Vùng cao là 15,5 triệu đồng/người/năm.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2007 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày./.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH
Chamaléa Bốc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2007
Ngày hiệu lực29/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 22/2007/NQ-HĐND phê chuẩn bổ sung định mức chi các khoản chi thường xuyên thuộc ngân sách tỉnh, huyện, thành phố và xã phường thị trấn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 22/2007/NQ-HĐND phê chuẩn bổ sung định mức chi các khoản chi thường xuyên thuộc ngân sách tỉnh, huyện, thành phố và xã phường thị trấn
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu22/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýChamaléa Bốc
        Ngày ban hành19/12/2007
        Ngày hiệu lực29/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 22/2007/NQ-HĐND phê chuẩn bổ sung định mức chi các khoản chi thường xuyên thuộc ngân sách tỉnh, huyện, thành phố và xã phường thị trấn

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22/2007/NQ-HĐND phê chuẩn bổ sung định mức chi các khoản chi thường xuyên thuộc ngân sách tỉnh, huyện, thành phố và xã phường thị trấn

            • 19/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực