Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng và di chuyển nhà ở trên đất thuộc vùng quy hoạch để phát triển cây cao su giai đoạn 2008-2015 do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ di chuyển nhà ở thuộc vùng quy hoạch Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2008/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI CÂY TRỒNG VÀ DI CHUYỂN NHÀ Ở TRÊN ĐẤT THUỘC VÙNG QUY HOẠCH ĐỂ PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU GIAI ĐOẠN 2008 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 222/TTr-ỤBND ngày 21 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh về về chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng và di chuyển nhà ở trên đất thuộc vùng quy hoạch để phát triển cây cao su giai đoạn 2008 - 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng và di chuyển nhà ở trên đất để phát triển trồng cây cao su giai đoạn 2008 - 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang cho hộ gia đình ỵà cá nhân có đất thuộc vùng quy hoạch, cụ thể như sau:

1. Điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ:

a. Hộ gia đình, cá nhân có đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ranh giới, diện tích rõ ràng, không có tranh chấp.

b. Trường hợp đất của hộ gia đình, cá nhân có các giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng đất, phải làm các thủ tục để được cấp giây chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Mức hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên đất nằm trong vùng quy hoạch trồng cây cao su:

a. Đất đang trồng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm chuyển đổi sang trồng cây cao su, hỗ trợ chuyển đổi bằng tiền mặt một lần 5 triệu đồng/ha.

b. Đất đang trồng cây hàng năm chưa đến kỳ thu hoạch chuyển đổi sang trồng cây cao su, hỗ trợ chuyển đổi bằng tiền mặt một lần 3 triệu đồng/ha.

c. Đất đang trồng cây lâm nghiệp chưa đến kỳ khai thác chuyển đổi sang trồng cây cao su, hỗ trợ chuyển đổi bằng tiền mặt một lần, như sau:

- Cây lâm nghiệp đã trồng từ năm 1 đến năm 2 hỗ trợ 2 triệu đồng/ha.

- Cây lâm nghiệp đã trồng năm 3 trở lên hỗ trợ 3 triệu đồng/ha.

d. Diện tích rừng đang được khoanh nuôi, bảo vệ có trữ lượng gỗ tròn từ 15m3/ha trở lên chuyển đổi sang trồng cây cao su, hỗ trợ chuyển đổi bằng tiền mặt một lần 1 triệu đồng/ha.

3. Mức hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân tự nguyện di chuyển nhà ở trên đất thuộc vùng quy hoạch trồng cây cao su:

Hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân tự nguyện di chuyển nhà ở trong vùng quy hoạch trồng cây cao su bằng tiền mặt một lần 3 triệu đồng/hộ.

4. Nguồn kinh phí:

Kinh phí để hỗ trợ chuyển đổi cây trồng và di chuyển nhà ở trên đất cho hộ gia đình, cá nhân thuộc vùng quy hoạch trồng cây cao su được bố trí trong ngân sách hàng năm của tỉnh theo kế hoạch được duyệt.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực-thi hành kể từ ngày 20/12/2008.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khoá XV - Kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội khóa XII;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Đoạn đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh;
- Thường trực HĐND – UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2008
Ngày hiệu lực20/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2019
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ di chuyển nhà ở thuộc vùng quy hoạch Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ di chuyển nhà ở thuộc vùng quy hoạch Hà Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu22/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Viết Xuân
        Ngày ban hành10/12/2008
        Ngày hiệu lực20/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2019
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ di chuyển nhà ở thuộc vùng quy hoạch Hà Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ di chuyển nhà ở thuộc vùng quy hoạch Hà Giang

            • 10/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực