Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND thông qua Đề án hỗ trợ cán bộ tăng cường, luân chuyển, thu hút trí thức trẻ, cán bộ khuyến nông, khuyến lâm về công tác tại 14 xã trọng điểm đặc biệt khó khăn do tỉnh Kon Tum ban hành

Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ tăng cường luân chuyển thu hút cán bộ đã được thay thế bởi Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 14/07/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ tăng cường luân chuyển thu hút cán bộ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2008/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 16 tháng 12 năm 2008.

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN HỖ TRỢ CÁN BỘ TĂNG CƯỜNG, LUÂN CHUYỂN, THU HÚT TRÍ THỨC TRẺ, CÁN BỘ KHUYẾN NÔNG, KHUYẾN LÂM VỀ CÔNG TÁC TẠI 14 XÃ TRỌNG ĐIỂM ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHOÁ IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 29/10/2008 của UBND tỉnh Về việc đề nghị thông qua Đề án hỗ trợ cán bộ tăng cường, luân chuyển, thu hút trí thức trẻ, cán bộ khuyến nông, khuyến lâm về công tác tại 14 xã trọng điểm đặc biệt khó khăn; báo cáo thẩm tra của Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án hỗ trợ cán bộ tăng cường, luân chuyển, thu hút trí thức trẻ, cán bộ khuyến nông, khuyến lâm về công tác tại 14 xã trọng điểm đặc biệt khó khăn với những nội dung chủ yếu sau:

1. Đối với cán bộ luân chuyển, tăng cường về giữ các chức danh chủ chốt tại 14 xã trọng điểm đặc biệt khó khăn:

- Hỗ trợ ban đầu 5 triệu/người để mua sắm vật dụng cần thiết.

- Ngoài tiền lương, phụ cấp chức vụ hiện hưởng, phụ cấp khu vực và phụ cấp biên giới (nếu có) tại xã, cán bộ luân chuyển, tăng cường được hỗ trợ thêm hàng tháng bằng 2 lần mức lương tối thiểu.

- Cán bộ hiện nay đang tăng cường tại 14 xã trọng điểm đặc biệt khó khăn, nếu có đủ điều kiện thì được hỗ trợ theo Đề án này.

- Sau thời gian tăng cường về xã, nếu được cơ quan có thẩm quyền nhận xét, đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở xã trong thời gian tăng cường thì được xem xét, đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định:

+ Nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định;

+ Bổ nhiệm ở chức vụ cao hơn trước khi tăng cường.

2. Thu hút trí thức trẻ, cán bộ khuyến nông, khuyến lâm về công tác tại 14 xã trọng điểm đặc biệt khó khăn:

- Hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng/người để mua sắm vật dụng cần thiết.

- Được hưởng các chế độ, chính sách như đối với công chức cấp xã (lương, các khoản phụ cấp, công tác phí, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép...); ngoài ra còn được hỗ trợ thêm hàng tháng bằng 2 lần mức lương tối thiểu.

- Sau thời gian về xã công tác, nếu được nhận xét, đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở xã trong thời gian công tác thì được:

+ Bố trí công tác lâu dài tại xã nếu có nguyện vọng;

+ Thời gian công tác theo Đề án được tính vào thời gian tập sự và nâng bậc lương thường xuyên;

+ Ưu tiên tuyển dụng vào các cơ quan cấp tỉnh, huyện;

- Trong thời gian công tác: Nếu được xã đề nghị tuyển dụng bố trí vào các chức danh công chức cấp xã hoặc được cơ cấu và trúng cử vào các chức vụ chủ chốt tại xã thì vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và hưởng chế độ, chính sách trí thức trẻ cho đến khi kết thúc Đề án (không nhận cán bộ khác thay thế).

- Số cán bộ 253 ở mỗi xã hiện nay có trình độ đại học và đủ điều kiện như trên cũng được hưởng các chính sách như trí thức trẻ theo Đề án này.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung, giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Anh Linh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2008
Ngày hiệu lực26/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/07/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ tăng cường luân chuyển thu hút cán bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ tăng cường luân chuyển thu hút cán bộ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu22/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýTrần Anh Linh
        Ngày ban hành16/12/2008
        Ngày hiệu lực26/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/07/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ tăng cường luân chuyển thu hút cán bộ

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ tăng cường luân chuyển thu hút cán bộ