Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND quy hoạch thăm dò khai thác chế biến khoáng sản Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22 /2008/NQ-HĐND

Hạ Long, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 
NGHỊ QUYẾT

VỀ QUI HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2010, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHOÁ XI - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/ 3/1996, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 /6 /2005, Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/ 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4423/TTr-UBND ngày 17/11/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh “Về Qui hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

I. Nhất trí thông qua Tờ trình số 4423/TTr-UBND ngày 17/11/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Qui hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020, với những nội dung sau:

Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020, với những nội dung sau:

1. Đặc điểm chung.

2. Hiện trạng hoạt động khoáng sản và nhu cầu khoáng sản đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

3. Tiềm năng, nguồn lực phát triển ngành khoáng sản.

4. Quy hoạch hoạt động khoáng sản.

II. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, hoàn thành viÖc khoanh định bổ sung khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo quy định.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban, các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 12/12/2008 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Bộ: TN-MT, Công Thương, Xây dựng;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh khoá XI;
- TT HĐND, UBND các huyện , TX, TP;
- Các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh;
- Chánh, phó VP, CV HĐND, UBND tỉnh
- Lưu HĐ/VP/HĐND.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực22/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND quy hoạch thăm dò khai thác chế biến khoáng sản Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND quy hoạch thăm dò khai thác chế biến khoáng sản Quảng Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu22/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Duy Hưng
        Ngày ban hành12/12/2008
        Ngày hiệu lực22/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND quy hoạch thăm dò khai thác chế biến khoáng sản Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND quy hoạch thăm dò khai thác chế biến khoáng sản Quảng Ninh

            • 12/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực