Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh 2013 Ninh Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2012/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Quy chế hoạt động HĐND năm 2005; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Xét Tờ trình số 03/TTr-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2013 và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2013 như sau:

- Thường trực HĐND tỉnh, giám sát tình hình và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 - 2013; về tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh năm 2013; về kết quả thực hiện Đề án trồng cây Cao xu trên địa bàn huyện Bác Ái, Ninh Sơn. Trong đó có dự án trồng thí điểm 1.600 ha cây Cao xu trên địa bàn tỉnh.

- Các Ban HĐND tỉnh, tập trung giám sát các nội dung chuyên đề về hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2012 và kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ 2013 - 2015; hiệu quả việc triển khai thực hiện nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ và các nguồn vốn khác do trung ương phân bổ cho tỉnh giai đoạn 2010 - 2012; về tình hình quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ năm 2010 đến tháng 06/2013; tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về việc khuyến khích, thu hút cán bộ y tế về công tác tại Ninh Thuận trong 5 năm (giai đoạn 2008 -2013); phối hợp với Ủy ban giáo dục thanh, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội giám sát tình hình thực hiện Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em năm 2004; việc tuyển dụng và điều chuyển giáo viên ngành giáo dục; giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về giá thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; về tình hình và kết quả triển khai thực hiện chính sách về hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; về kết quả triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thể hiện trên cả 3 mặt: Kiềm chế tai nạn giao thông, xây dựng hạ tầng giao thông, chống ùn tắc giao thông; công tác quản lý, bảo vệ rừng theo Luật bảo vệ và phát triển rừng.

Điều 2. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND điều hòa, phối hợp các Ban HĐND tổ chức thực hiện nghị quyết đạt chất lượng, hiệu quả và báo cáo HĐND tại các kỳ họp theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa IX kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; b.cáo
- Chính phủ; b.cáo
- Bộ Tư pháp; b.cáo
- TT Tỉnh ủy; b.cáo
-
UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành liên quan;
- TT.HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chamaléa Bốc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2012
Ngày hiệu lực23/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh 2013 Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh 2013 Ninh Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu22/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýChamaléa Bốc
        Ngày ban hành21/12/2012
        Ngày hiệu lực23/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh 2013 Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh 2013 Ninh Thuận

           • 21/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực