Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng 3 năm 2013 - 2015 và năm 2013 nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư xây dựng 3 năm 2013 - 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2012/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3 NĂM 2013 - 2015 VÀ NĂM 2013 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BẢY

(Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 12 năm 2012)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Xét Tờ trình số 6101/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư xây dựng 3 năm 2013 - 2015 và năm 2013 nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố; Báo cáo thẩm tra số 632/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố 3 năm 2013 - 2015 là 43.287 tỷ đồng (không tính vốn ODA); trong đó: năm 2013 dự kiến là 12.889 tỷ đồng; năm 2014 là 14.475 tỷ đồng; năm 2015 là 15.923 tỷ đồng.

Mỗi năm, tùy theo khả năng huy động thêm các nguồn vốn vào ngân sách để bố trí cho đầu tư xây dựng cơ bản, cho phép Ủy ban nhân dân thành phố được huy động đến đâu bố trí cân đối vốn cho các dự án để chi đầu tư xây dựng cơ bản đến đó và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố vào kỳ họp cuối năm.

Điều 2. Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố năm 2013 - 2015 do Ủy ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp gồm 489 dự án (đính kèm danh mục dự án). Những dự án khởi công mới, chuyển tiếp, chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, quy hoạch... mà Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua tại các kỳ họp trước đây, vẫn tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành nghiệm thu công trình.

Đối với một số dự án cấp bách, phục vụ an sinh xã hội cần bố trí vốn để triển khai thực hiện ngay mà chưa được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua chủ trương đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định đối với từng dự án cụ thể và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố vào kỳ họp cuối năm; riêng đối với các dự án đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua chủ trương đầu tư nhưng cần điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, cho phép Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định đối với từng dự án cụ thể.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ vào danh mục đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, có kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện theo khả năng huy động vốn ngân sách để chi cho đầu tư xây dựng cơ bản trong 3 năm 2013 - 2015.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, Kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2012./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2012
Ngày hiệu lực15/12/2012
Ngày công báo15/01/2013
Số công báoSố 4
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư xây dựng 3 năm 2013 - 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư xây dựng 3 năm 2013 - 2015
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu22/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Quyết Tâm
        Ngày ban hành05/12/2012
        Ngày hiệu lực15/12/2012
        Ngày công báo15/01/2013
        Số công báoSố 4
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư xây dựng 3 năm 2013 - 2015

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư xây dựng 3 năm 2013 - 2015

            • 05/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2013

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực