Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND sửa đổi đối tượng thu, tỷ lệ phân chia khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và thuế Giá trị gia tăng các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND tỉnh Quảng Trị

Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND tỷ lệ phân chia khoản thu cấp quyền khai thác khoáng sản Quảng Trị đã được thay thế bởi Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi phân chia các khoản thu Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND tỷ lệ phân chia khoản thu cấp quyền khai thác khoáng sản Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2015/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 17 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG THU, TỶ LỆ PHÂN CHIA KHOẢN THU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 17/2010/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2010 CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 11 năm 2013 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Xét Tờ trình số 2616/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2015 về việc quy định tỷ lệ phân chia khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và quy định nguyên tắc hạch toán thu ngân sách đối với khoản khấu trừ thu thuế Giá trị gia tăng (2%) các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các khoản thu thời kỳ ổn định 2011-2015 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, cụ thể như sau:

1. Tại Điểm 1.2, Mục I, Phần I: các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa các cấp ngân sách:

Số TT

Tên các khoản thu

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

1

Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản:

- Giấy phép do Trung ương cấp (phần ngân sách địa phương được hưởng)

- Giấy phép do UBND tỉnh cấp

 

70%

 

70%

 

30%

 

30%

 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

2. Quy định nguyên tắc hạch toán thu ngân sách đối với khoản khấu trừ thu thuế Giá trị gia tăng (2%) các công trình xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước: Hạch toán vào nguồn thu ngân sách cho địa phương nơi có công trình xây dựng. Đối với công trình liên huyện thì xác định doanh thu công trình chi tiết theo từng huyện để thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2% và hạch toán nguồn thu ngân sách cho từng địa phương tương ứng với số doanh thu phát sinh các công trình tại địa phương.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VI, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2015
Ngày hiệu lực27/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND tỷ lệ phân chia khoản thu cấp quyền khai thác khoáng sản Quảng Trị


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND tỷ lệ phân chia khoản thu cấp quyền khai thác khoáng sản Quảng Trị
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu22/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýLê Hữu Phúc
       Ngày ban hành17/07/2015
       Ngày hiệu lực27/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND tỷ lệ phân chia khoản thu cấp quyền khai thác khoáng sản Quảng Trị

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND tỷ lệ phân chia khoản thu cấp quyền khai thác khoáng sản Quảng Trị