Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết 71/2016/NQ-HĐND và Đề án điều trị nghiện ma tuý tự nguyện không thu phí tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma tuý tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Nghị quyết 71/2016/NQ-HĐND

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết điều trị nghiện ma tuý không thu phí Vũng Tàu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2019/NQ-HĐND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 18 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1, ĐIỀU 1 CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 71/2016/NQ-HĐND VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 71/2016/NQ-HĐND NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TUÝ TỰ NGUYỆN KHÔNG THU PHÍ TẠI CƠ SỞ TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TUÝ TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma tuý ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống ma tuý ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Căn cứ Nghị định số 61/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấp phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện;

Căn cứ Thông tư số 124/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý tự nguyện;

Xét Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 và một số nội dung của Đề án điều trị nghiện ma tuý tự nguyện không thu phí tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị cai nghiện ma tuý tỉnh theo Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 67/BC-VHXH ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND và một số nội dung của Đề án ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt Đề án điều trị nghiện ma tuý tự nguyện không thu phí tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma tuý tỉnh (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND)

1. Khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Phạm vi điều chỉnh của Đề án: Tiếp nhận điều trị phục hồi, giáo dục, dạy nghề cho 320 người nghiện ma tuý tự nguyện không thu phí tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị cai nghiện ma tuý tỉnh”.

2. Khoản 2, Mục II, Phần II của Đề án ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2017 đến năm 2020. Hằng năm tổ chức đánh giá hiệu quả của việc thực Đề án, sau khi hoàn thành việc điều trị nghiện tự nguyện không thu phí cho 320 học viên tổ chức tổng kết đánh giá toàn bộ Đề án.”

3. Khoản 1, Mục III, Phần II của Đề án ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Phạm vi điều chỉnh của Đề án: Tiếp nhận điều trị phục hồi, giáo dục, dạy nghề cho 320 người nghiện ma tuý tự nguyện không thu phí tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma tuý tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Mười Hai thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết điều trị nghiện ma tuý không thu phí Vũng Tàu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết điều trị nghiện ma tuý không thu phí Vũng Tàu
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu22/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýNguyễn Hồng Lĩnh
       Ngày ban hành18/07/2019
       Ngày hiệu lực01/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết điều trị nghiện ma tuý không thu phí Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết điều trị nghiện ma tuý không thu phí Vũng Tàu

           • 18/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực