Nghị quyết 220/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 220/2010/NQ-HĐND về công nhận xã La Phù, huyện Thanh Thủy đạt các tiêu chuẩn đô thị loại V do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 220/2010/NQ-HĐND công nhận xã La Phù huyện Thanh Thủy đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Phú Thọ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 220/2010/NQ-HĐND

Việt Trì, ngày 12 tháng 07 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN XÃ LA PHÙ, HUYỆN THANH THỦY ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI V

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến 2025 và tầm nhìn chiến lược đến 2050;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 65/2006/NQ-HĐND ngày 17 tháng 5 năm 2006 của HĐND tỉnh Phú Thọ Khóa XVI kỳ họp thứ bảy về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị, điểm dân cư nông thôn tỉnh Phú Thọ đến 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 114/2007/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVI kỳ họp thứ mười một về Quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Phú Thọ đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2051/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị công nhận xã La Phù, huyện Thanh Thủy đạt tiêu chuẩn đô thị loại V và thành lập thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc công nhận xã La Phù, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đạt các tiêu chuẩn đô thị loại V; với các nội dung cơ bản như sau:

1. Chức năng: là trung tâm huyện lỵ, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của huyện Thanh Thủy, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thanh Thủy.

2. Diện tích tự nhiên: 924,23ha (9,24km2).

3. Mật độ dân số: 2.211 người/km2.

4. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp: 71,1%.

5. Hệ thống công trình hạ tầng đô thị: Từng mặt đã được và đang được xây dựng tiến tới đồng bộ.

6. Kiến trúc, cảnh quan đô thị: Từng bước thực hiện xây dựng phát triển đô thị theo qui chế quản lý kiến trúc đô thị.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực HĐND, các ban và các đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVI, kỳ họp thứ mười chín thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Ngô Đức Vượng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 220/2010/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 220/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/07/2010
Ngày hiệu lực 17/07/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 220/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 220/2010/NQ-HĐND công nhận xã La Phù huyện Thanh Thủy đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 220/2010/NQ-HĐND công nhận xã La Phù huyện Thanh Thủy đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Phú Thọ
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 220/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Phú Thọ
Người ký Ngô Đức Vượng
Ngày ban hành 12/07/2010
Ngày hiệu lực 17/07/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 220/2010/NQ-HĐND công nhận xã La Phù huyện Thanh Thủy đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Phú Thọ

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 220/2010/NQ-HĐND công nhận xã La Phù huyện Thanh Thủy đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Phú Thọ

  • 12/07/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/07/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực