Nghị quyết 220/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 220/2015/NQ-HĐND điều chỉnh bổ sung Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An đến năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 220/2015/NQ-HĐND Chương trình phát triển đô thị Long An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 220/2015/NQ-HĐND

Long An, ngày 03 tháng 11 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 25/2011/NQ-HĐND NGÀY 03/10/2011 CỦA HĐND TỈNH VCHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH LONG AN ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 03/10/2011 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An đến năm 2020;

Sau khi xem xét tờ trình số 4215/TTr-UBND ngày 29/10/2015 về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung Nghquyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 03/10/2011 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An đến năm 2020; Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND và ý kiến của đại biu HĐND tnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chnh, bổ sung Nghị quyết s25/2011/NQ-HĐND ngày 03/10/2011 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An đến năm 2020, cụ thể như sau:

I. Điều chỉnh việc nâng loại đô thị giai đoạn 2016 - 2020

1. Điều chỉnh tên đô thị thị trấn Mộc Hóa thành thị xã Kiến Tường (thị trấn Mộc Hóa cũ nay là Phường 1, Phường 2 thuộc thị xã Kiến Tường).

2. Theo Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 03/10/2011 của HĐND tỉnh có dự kiến phát triển 10 đô thị mới, nhưng nay có 4 đô thị khó thực hiện được là Mỹ Hạnh, Lương Hòa, Hậu Thạnh Đông, Mỹ Quý nên không nâng loại trong giai đoạn này.

3. Đô thị Bình Hiệp nằm trong thị xã Kiến Tường nên không thành lập đô thị mới theo Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 03/10/2011 của HĐND tỉnh.

II. Bổ sung việc nâng loại đô thị giai đoạn 2016 - 2020: Bổ sung nâng loại đô thị loại V lên loại IV đối với thị trấn Tân Trụ trước năm 2020.

Điu 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 03/11/2015.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Các nội dung còn lại của Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND ngày 03/10/2011 của HĐND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP “TP.HCM” (b/c);
- Ban Công tác đại biểu,
UBTVQH (b/c);
- Bộ Xây dựng; Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;
- TT.TU (b/c);
- UBND t
nh, UBMTTQ tnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND t
nh khóa VIII;
- Các sở ngành, đoàn thể t
nh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành ph
;
- VP.UBND tỉnh;
- LĐ và
CV VP. Đoàn ĐBQH&HĐND tnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 220/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu220/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2015
Ngày hiệu lực13/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 220/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 220/2015/NQ-HĐND Chương trình phát triển đô thị Long An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 220/2015/NQ-HĐND Chương trình phát triển đô thị Long An
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu220/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýĐặng Văn Xướng
       Ngày ban hành03/11/2015
       Ngày hiệu lực13/11/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 220/2015/NQ-HĐND Chương trình phát triển đô thị Long An

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 220/2015/NQ-HĐND Chương trình phát triển đô thị Long An

           • 03/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực