Nghị quyết 221/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 221/2010/NQ-HĐND về đề nghị thành lập thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Nội dung toàn văn Nghị quyết 221/2010/NQ-HĐND đề nghị thành lập thị trấn Thanh Thủy Phú Thọ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 221/2010/NQ-HĐND

Việt Trì, ngày 12 tháng 07 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP THỊ TRẤN THANH THỦY, HUYỆN THANH THỦY, TỈNH PHÚ THỌ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI CHÍN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến 2025 và tầm nhìn chiến lược đến 2050;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 65/2006/NQ-HĐND ngày 17 tháng 5 năm 2006 của HĐND tỉnh Phú Thọ Khóa XVI, kỳ họp thứ bảy về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị, điểm dân cư nông thôn tỉnh Phú Thọ đến 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 114/2007/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVI, kỳ họp thứ mười một về Quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Phú Thọ đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2051/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị công nhận xã La Phù, huyện Thanh Thủy đạt tiêu chuẩn đô thị loại V và thành lập thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thành lập thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; với các nội dung như sau:

1. Thành lập thị trấn Thanh Thủy trên cơ sở toàn bộ 924,23 ha diện tích tự nhiên (9,24 km2) và 5.118 người của xã La Phù hiện nay.

2. Đường địa giới hành chính của thị trấn Thanh Thủy là đường địa giới của xã La Phù được xác định và cắm mốc giới theo Chỉ thị số 364/CT ngày 6/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã và lập bản đồ, hồ sơ địa giới hành chính.

3. Địa giới hành chính thị trấn Thanh Thủy:

Đông giáp xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; Tây giáp xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy và xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn; Nam giáp xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy; Bắc giáp xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy.

Tổng chiều dài đường địa giới hành chính là: 19.960 m.

4. Sau khi thành lập thị trấn Thanh Thủy, tổng số đơn vị hành chính cấp xã của huyện Thanh Thủy không thay đổi, gồm 15 đơn vị hành chính cấp xã; trong đó có 01 thị trấn (thị trấn Thanh Thủy) và 14 xã (Tu Vũ, Yến Mao, Phượng Mao, Trung Nghĩa, Đồng Luận, Hoàng Xá, Trung Thịnh, Sơn Thủy, Bảo Yên, Đoan Hạ, Tân Phương, Thạch Đồng, Đào Xá, Xuân Lộc).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, trình Chính phủ xem xét, quyết định việc thành lập thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVI, kỳ họp thứ mười chín thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Ngô Đức Vượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 221/2010/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 221/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/07/2010
Ngày hiệu lực 17/07/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 221/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 221/2010/NQ-HĐND đề nghị thành lập thị trấn Thanh Thủy Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 221/2010/NQ-HĐND đề nghị thành lập thị trấn Thanh Thủy Phú Thọ
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 221/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Phú Thọ
Người ký Ngô Đức Vượng
Ngày ban hành 12/07/2010
Ngày hiệu lực 17/07/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Nghị quyết 221/2010/NQ-HĐND đề nghị thành lập thị trấn Thanh Thủy Phú Thọ

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 221/2010/NQ-HĐND đề nghị thành lập thị trấn Thanh Thủy Phú Thọ

  • 12/07/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/07/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực