Nghị quyết 226/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 226/2010/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nghị quyết 226/2010/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 Phú Thọ đã được thay thế bởi Quyết định 933/2011/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm Phú Thọ hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 03/04/2011.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 226/2010/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 Phú Thọ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 226/2010/NQ-HĐND

Việt Trì, ngày 14 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

V/V PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Báo cáo số 141/BC-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh về quyết toán NSNN năm 2009; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009:

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 5.587.915 triệu đồng, trong đó:

 - Thu từ kinh tế ngân sách địa phương được hưởng

1.894.846 triệu đồng

 - Thu trợ cấp từ ngân sách trung ương

2.725.777 triệu đồng

 - Thu kết dư ngân sách năm 2008

68.668 triệu đồng

 - Thu chuyển nguồn, chuyển nhiệm vụ chi từ năm 2008 sang năm 2009

818.624 triệu đồng

 - Thu vay đầu tư cơ sở hạ tầng

80.000 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 5.524.144 triệu đồng

3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2009:  63.771 triệu đồng,

trong đó:

 - Kết dư ngân sách tỉnh:

  1 triệu đồng

 - Kết dư ngân sách cấp huyện:

 24.000 triệu đồng

 - Kết dư ngân sách cấp xã:

 39.770 triệu đồng

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVI, kỳ họp thứ hai mươi thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2010./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Ngô Đức Vượng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 226/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu226/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2010
Ngày hiệu lực19/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2011
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 226/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 226/2010/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 226/2010/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 Phú Thọ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu226/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýNgô Đức Vượng
        Ngày ban hành14/12/2010
        Ngày hiệu lực19/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2011
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 226/2010/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 Phú Thọ

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 226/2010/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 Phú Thọ