Nghị quyết 22B/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 22B/2015/NQ-HĐND phê duyệt chi dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2016 cho công trình cấp bách phòng chống thiên tai để thu hồi tạm ứng ngân sách cấp tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22B/2015/NQ-HĐND chi dự phòng ngân sách 2016 công trình phòng thiên tai Thái Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22B/2015/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2016 CHO MỘT SỐ CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI ĐỂ THU HỒI TẠM ỨNG NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Sau khi xem xét Báo cáo số 76/BC-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015, dự kiến kế hoạch năm 2016; Báo cáo thẩm tra số 170/BC-KTNS ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chi dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2016 cho một số công trình cấp bách phòng chống thiên tai để thu hồi tạm ứng ngân sách cấp tỉnh, với số tiền 70.000 triệu đồng, cụ thể như sau:

1. Đê biển số 6 đoạn từ K14,5 đến K18 và từ K26 đến K34, huyện Tiền Hải: 17.866. triệu đồng.

2. Đê biển số 6 đoạn từ K18 đến K26, huyện Tiền Hải: 11.422 triệu đồng.

3. Củng cố và bảo vệ nâng cấp đê biển số 6 đoạn từ K34 đến K39, huyện Tiền Hải: 3.950 triệu đồng.

4. Đê biển số 7 đoạn từ K34 đến K38, huyện Thái Thụy: 18.940 triệu đồng.

5. Đê biển số 5 từ K15-K17,5: 8.158 triệu đồng.

6. Xây dựng thí điểm kè và nâng bãi trồng cây chắn sóng đê biển số 6 đoạn từ K33+020 đến K35+760 xã Đông Minh và đê biển số 5 đoạn từ K22+300 đến K23+300 xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải: 9.664 triệu đồng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XV, Kỳ họp thứ Mười một thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
P
hạm Văn Sinh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22B/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22B/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2015
Ngày hiệu lực19/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22B/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 22B/2015/NQ-HĐND chi dự phòng ngân sách 2016 công trình phòng thiên tai Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 22B/2015/NQ-HĐND chi dự phòng ngân sách 2016 công trình phòng thiên tai Thái Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu22B/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Sinh
        Ngày ban hành09/12/2015
        Ngày hiệu lực19/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 22B/2015/NQ-HĐND chi dự phòng ngân sách 2016 công trình phòng thiên tai Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22B/2015/NQ-HĐND chi dự phòng ngân sách 2016 công trình phòng thiên tai Thái Bình

            • 09/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực