Nghị quyết 23/2002/NQ-HĐ

Nghị quyết số 23/2002/NQ-HĐ về nhiệm vụ thu chi ngân sách Hà nội năm 2002 (Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khóa XII ỳ họp thứ 6-Từ ngày 16 đến 18 tháng 1 năm 2002)do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/2002/NQ-HĐ nhiệm vụ thu chi ngân sách Hà nội năm 2002


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số : 23/2002/NQ-HĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2002 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ THU - CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2002
(Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khóa XII kỳ họp thứ 6 - Từ ngày 16 đến 18 tháng 1 năm 2002)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân(Sửa đổi);
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước;
Căn cứ vào báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội và thảo luận của đại biểu HĐND thành phố về tình hình thu, chi ngân sách năm 2001, dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2002
.

QUYẾT NGHỊ:

I/ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NHÀ NƯỚC GIAO VỀ THU, CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2002:

       1- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:     17.059.320 triệu đồng

            Trong đó:  Thu nội địa                                  14.659.320 triệu đồng

       2- Tổng chi ngân sách địa phương:                        3.358.730 triệu đồng

 

II/ CÁC ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG TÂM TRONG BỐ TRÍ NGÂN SÁCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2002:

Cơ bản tán thành với những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2002 do UBND thành phố trình, đồng thời lưu ý một số vấn đề sau đây:

1. Năm 2002, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án lớn về phát triển kinh tế và xây dựng đô thị, nhu cầu vốn lớn trong khi nguồn vốn ngân sách còn hạn hẹp. Do vậy, cần khai thác mọi nguồn vốn ngân sách để chủ động bố trí dự toán cho các nhiệm vụ chi ngay từ đầu năm, đồng thời có biện pháp huy động mọi nguồn vốn để đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội.

2. Trong chi đầu tư phát triển, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp, vốn đối ứng cho các dự án ODA, cho các công trình giao thông, các công trình chuẩn bị cho SEAGAMES 2003, hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế các khu công nghiệp, kinh tế nông nghiệp và nông thôn ngoại thành, các làng nghề; tiếp tục quan tâm đầu tư để giải quyết những vấn đề bức xúc về dân sinh và hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước địa phương làm ăn có hiệu quả.

3. Trong chi thường xuyên, ưu tiên bố trí ngân sách cho sự nghiệp Y tế - Giáo dục và Khoa học - Công nghệ thao tinh thần Nghị quyết TW2 (khóa VIII), quan tâm đến giáo dục mầm non ở ngoại thành và tuyến y tế xã; hỗ trợ kinh phí cho các cán bộ xã, phường; đảm bảo kinh phí cho công tác duy tu, duy trì môi trường đô thị và kinh phí tu bổ đê kè; tăng chi trợ giá xe buýt, trợ giá giống cây con để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp - nông thôn; đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách xã hội theo quy định của Nhà nước và các chương trình mục tiêu của thành phố.

4. Bố trí 50 tỷ đồng bổ sung vốn cho Quỹ phát triển nhà ở thành phố trên cơ sở sửa đổi quy chế hoạt động của Quỹ theo Nghị định 71/2001/NĐ-CP.

5. Bố trí 5 tỷ để tạo vốn ban đầu thành lập Quỹ Khuyến nông.

6. Giao TT HĐND và UBND thành phố:

- Căn cứ ý kiến của HĐND, thực hiện hoàn chỉnh dự toán thu chi và phương án phân bổ ngân sách năm 2002, danh mục các dự án đầu tư XDCB năm 2002 để giao cho các đơn vị trực thuộc; đảm bảo Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách được triển khai tới các ngành, các cấp ngay từ tháng đầu năm 2002.

- UBND thành phố thực hiện việc công bố công khai ngân sách năm 2002 đã được HĐND quyết định, theo quy định của Nhà nước.

- TT HĐND và các ban, các tổ đại biểu HĐND giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách theo Nghị quyết HĐND, đảm bảo ngân sách được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

- Giữa hai kỳ họp, TT HĐND xem xét, quyết định thực hiện các khoản chi phát sinh ngoài dự toán do UBND Thành phố trình và báo cáo lại với HĐND Thành trong kỳ họp gần nhất.

- UBND Thành phố tăng cường chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện thực hiện các chỉ tiêu Nhà nước giao về thu, chi ngân sách năm 2002; thực hiện nghiêm túc những quy định của Chính phủ và Thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phô trương; xây dựng các cơ chế chính sách cụ thể về tạo vốn và thu hút vốn đầu tư; đổi mới cơ chế điều hành để nâng cao hiệu quả các chương trình muc tiêu; tăng cường quản lý sau đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, TDTT, vệ sinh môi trường; thực hiện thí điểm khoán chi hành chính và một số dịch vụ công ở một số sở, ngành, quận, huyện; triển khai thực hiện các biện pháp cụ thể về phân cấp ngân sách và phân cấp chi đầu tư XDCB cho các quận, huyện nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo và trách nhiệm của các cấp trong thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách của cấp mình và giảm dần trợ cấp ngân sách từ thành phố cho ngân sách quận, huyện, phường, xã./.

 

 

T/M. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH 
 
 
 
Phùng Hữu Phú

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2002/NQ-HĐ

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu23/2002/NQ-HĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2002
Ngày hiệu lực18/01/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2002/NQ-HĐ

Lược đồ Nghị quyết 23/2002/NQ-HĐ nhiệm vụ thu chi ngân sách Hà nội năm 2002


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 23/2002/NQ-HĐ nhiệm vụ thu chi ngân sách Hà nội năm 2002
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu23/2002/NQ-HĐ
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýPhùng Hữu Phú
        Ngày ban hành18/01/2002
        Ngày hiệu lực18/01/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 23/2002/NQ-HĐ nhiệm vụ thu chi ngân sách Hà nội năm 2002

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 23/2002/NQ-HĐ nhiệm vụ thu chi ngân sách Hà nội năm 2002

            • 18/01/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/01/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực