Nghị quyết 23/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND về việc dự toán ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 2 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/2007/NQ-HĐND dự toán ngân sách năm 2008 quận 2


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 2
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 23/2007/NQ-HĐND

Quận 2, ngày 20 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 2 KHÓA III, KỲ HỌP LẦN THỨ 13

(Ngày 20 tháng 12 năm 2007)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Sau khi xem xét báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2007 và các Tờ trình của Ủy ban nhân dân quận; Báo cáo thẩm tra số 29/BC-HĐND-KTXH ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ghi nhận kết quả tình hình thu, chi ngân sách năm 2007.

Điều 2.

1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận về dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 như sau:

a) Tổng thu ngân sách: 254.000 triệu đồng, gồm các khoản thu sau:

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 120.000 triệu đồng.

- Thuế thu nhập cao: 2.500 triệu đồng.

- Lệ phí trước bạ: 61.500 triệu đồng.

- Thuế nhà đất: 2.700 triệu đồng.

- Tiền thuê đất: 11.300 triệu đồng.

- Tiền sử dụng đất: 30.000 triệu đồng.

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất: 20.000 triệu đồng.

- Thu phí, lệ phí: 2.000 triệu đồng.

- Thu khác ngân sách: 4.000 triệu đồng.

b) Tổng chi ngân sách: 159,735 tỷ đồng. Trong đó:

- Chi ngân sách quận: 151,673 tỷ đồng, gồm:

+ Chi đầu tư phát triển: 33,217 tỷ đồng.

+ Chi thường xuyên: 118,456 tỷ đồng, gồm cả 15,499 tỷ đồng chi trợ cấp ngân sách phường.

- Chi ngân sách phường: 23,561 tỷ đồng.

2. Nhất trí thông qua các Tờ trình của Ủy ban nhân dân quận như sau:

2.1. Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2007 về thưởng thu vượt năm 2007;

2.2. Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2007 về trích thưởng thu vượt năm 2007 cho cán bộ, công chức quận và phường;

2.3. Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2007 về hỗ trợ thêm chi phí đối với khu phố, ấp.

Điều 3. Hội đồng nhân dân quận giao cho Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Điều hành việc sử dụng ngân sách phải theo dự toán được duyệt, đúng chế độ chính sách quy định, không để phát sinh bổ sung dự toán nhiều lần trong năm, nhằm đảm bảo quá trình điều hành ngân sách được ổn định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết nếu có sự thay đổi về chi ngân sách thì Ủy ban nhân dân quận trao đổi thống nhất ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân trước khi thực hiện, theo quy định tại Điều 59 Chương V Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân quận; Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận; các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân quận 2 khóa III, kỳ họp lần thứ 13 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thị Ngọc Sương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu23/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2007
Ngày hiệu lực27/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 12
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 23/2007/NQ-HĐND dự toán ngân sách năm 2008 quận 2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 23/2007/NQ-HĐND dự toán ngân sách năm 2008 quận 2
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu23/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Thị Ngọc Sương
        Ngày ban hành20/12/2007
        Ngày hiệu lực27/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 12
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 23/2007/NQ-HĐND dự toán ngân sách năm 2008 quận 2

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 23/2007/NQ-HĐND dự toán ngân sách năm 2008 quận 2

            • 20/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực