Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND về Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XI, kỳ họp thứ 2 ban hành

Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn đã được thay thế bởi Nghị quyết 28/2015/NQ-HĐND chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/2011/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 18 tháng 8 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH BÊ TÔNG HÓA GIAO THÔNG NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2012-2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND;

Sau khi xem xét Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 12/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ý kiến thông qua Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 trên địa tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 08/BCTT-KT&NS ngày 12/8/2011 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh, với những nội dung chủ yếu sau:

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 167 tấn xi măng/01Km đường giao thông nông thôn loại B theo tiêu chuẩn nền đường rộng 4m, mặt đường rộng 3m dày 18cm, BTXM M250 đá 2x4.

- Huy động lồng ghép từ các nguồn ngân sách huyện, vốn lồng ghép từ các chương trình, ngân sách xã và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

- Ưu tiên đầu tư cho 3 huyện thuộc chương trình 30a (thuộc các huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh), 04 xã chọn làm thí điểm của tỉnh là xã Nhơn Lộc (An Nhơn), xã Bình Nghi (Tây Sơn), xã Hoài Hương (Hoài Nhơn) và xã Ân Thạnh (Hoài Ân) và 23 xã thuộc các huyện, thành phố thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết.

1. Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách, các nguồn vốn khác và khả năng huy động, chỉ đạo và quyết định khối lượng cụ thể của từng địa phương cần được đầu tư hàng năm để thực hiện chính sách.

2. Chỉ đạo việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, công tác quản lý, thực hiện đầu tư và giám sát chất lượng công trình.

3. Chỉ đạo và ban hành thiết kế mẫu các loại kết cấu đường, mặt đường cho phù hợp từng cấp đường (đường liên xã, đường trục xã, đường liên thôn, đường nội thôn, nội đồng để áp dụng đồng loạt)

4. Chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện chính sách của Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này thay cho các nghị quyết về chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trước đây.

Nghị quyết này đã được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu23/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2011
Ngày hiệu lực28/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu23/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Thanh Tùng
        Ngày ban hành18/08/2011
        Ngày hiệu lực28/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn