Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại cuối năm 2011 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cuối 2011 Ninh Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2011/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 16 tháng 8 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NHỮNG THÁNG CÒN LẠI CUỐI NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHOÁ IX KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2005;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011; Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao trong 6 tháng đầu năm 2011, mặc dù trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức do biến động chung của tình hình trong nước và quốc tế, nhưng với sự nỗ lực tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh và của các cấp, các ngành nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng khá, từng bước kiềm chế được lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Điều 2. Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại cuối năm 2011, Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/2011/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội đồng thời bám sát chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương năm 2011, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả sản xuất vụ Hè Thu và vụ Mùa, đẩy nhanh tiến độ đầu tư đồng bộ hệ thống kênh mương cấp II, III để phát huy hiệu quả các hồ đập, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, khai thác tài nguyên khoáng sản, ngăn chặn có hiệu quả các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là tình hình dịch bệnh lây lan ở các vùng nuôi tôm; tăng cường công tác thông tin liên lạc trên biển để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và công tác cứu hộ trong mùa mưa bão, phòng chống lũ lụt, giảm nhẹ thiên tai; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra tài nguyên khoáng sản, xử lý dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản không đảm bảo an toàn, cảnh quan môi trường; thực hiện tốt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn.

3. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, giải toả, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư phát triển, nhất là các công trình trọng điểm, công trình thủy lợi, hệ thống giao thông và tuyến đường ven biển, hoàn thành đúng kế hoạch để tăng năng lực sản xuất mới cho các ngành; tiếp tục hoàn tất các thủ tục triển khai các dự án ODA và vận động các dự án mới; có biện pháp thu hồi các dự án đầu tư của các thành phần kinh tế chậm tiến độ do nhà đầu tư thiếu năng lực tài chính hoặc thiếu quyết tâm đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

4. Triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng thu ngân sách, nhất là đối với các nguồn thu đạt thấp và khai thác các nguồn thu mới, đảm bảo thu đúng, thu đủ, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng, vận tải; thực hiện tốt các chính sách về hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, giải ngân tốt kế hoạch vốn thuộc các chương trình an sinh xã hội.

5. Chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học mới 2011 - 2012, nâng cao chất lượng giáo dục, tập trung ở các trường, các vùng, miền có tỷ lệ tốt nghiệp đạt thấp; thực hiện hỗ trợ cấp phát giấy vở, vở bài tập và đồ dùng học tập cho học sinh dân tộc thiểu số khu vực đặc biệt khó khăn đảm bảo kịp năm học mới; làm tốt công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh tay - chân - miệng, nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh cho nhân dân, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; tiếp tục triển khai có hiệu quả chủ trương xã hội hoá các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá - thông tin và thể dục - thể thao.

6. Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia đối với đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng nâng cao hiệu quả đào tạo nghề lao động nông thôn, nhà ở cho người nghèo, chương trình đối với huyện nghèo Bác Ái theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch về an sinh xã hội theo Quyết định số 31/2011/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Tăng cường công tác xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, thực hiện công tác cải cách hành chính; làm tốt công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể; chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; hoàn thành quy hoạch dải ven biển, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, quy hoạch ngành và địa phương, quy hoạch xây dựng nông thôn mới; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống tham nhũng, làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phát sinh từ cơ sở, hạn chế khiếu kiện đông người; bảo đảm công tác quốc phòng, an ninh; trật tự an toàn xã hội; có biện pháp kiên quyết để hạn chế đến mức thấp nhất về tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm 2011.

Điều 3.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban, ngành và đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 10 tháng 8 năm 2011 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chamaléa Bốc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu23/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2011
Ngày hiệu lực20/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cuối 2011 Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cuối 2011 Ninh Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu23/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýChamaléa Bốc
        Ngày ban hành16/08/2011
        Ngày hiệu lực20/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cuối 2011 Ninh Thuận

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cuối 2011 Ninh Thuận

         • 16/08/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/08/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực