Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2012 do Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 3 ban hành

Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2012 do Hội đồng nhân dân thành phố Đ đã được thay thế bởi Nghị quyết 128/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Đà Nẵng 2015 và được áp dụng kể từ ngày 10/12/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2012 do Hội đồng nhân dân thành phố Đ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2011/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của UBND thành phố, các cơ quan hữu quan, thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND và ý kiến của các vị đại biểu HĐND thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND thành phố cơ bản thống nhất với đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 được nêu trong báo cáo của UBND thành phố, của các cơ quan hữu quan và thẩm tra của các Ban thuộc HĐND thành phố; đồng thời nhấn mạnh và bổ sung một số vấn đề sau đây:

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2011

Thành phố bước vào thực hiện kế hoạch 2011 trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến động. Quán triệt sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, UBND thành phố đã kịp thời ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương, các doanh nghiệp nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục ổn định và phát triển, GDP ước tăng 13%, tuy thấp so với kế hoạch đề ra (13,5-14,5%) song vẫn giữ được đà tăng trưởng. Các lĩnh vực: đầu tư, thương mại, du lịch, bưu chính viễn thông, tài chính - ngân hàng tăng trưởng khá. Chỉ số giá tiêu dùng tăng chậm và giảm dần. Các công trình trọng điểm, công tác đền bù, giải tỏa, tái định cư được tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ. Các chính sách an sinh xã hội, đời sống của các tầng lớp nhân dân được quan tâm. Tuy nhiên, do tác động của thị trường thế giới, giá điện, xăng dầu và tỷ giá USD/VND tăng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân.

II. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2012

1. Mục tiêu tổng quát

Tập trung từng bước triển khai năm hướng đột phá chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đến năm 2015. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; duy trì tốc độ tăng trưởng, thúc đẩy phát triển sản xuất, chú trọng các ngành dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ chất lượng cao để tiếp tục chuyển dịch và khẳng định cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu “Năm giải tỏa đền bù, tái định cư và an sinh xã hội”; đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, tập trung hoàn thành các công trình trọng điểm; tăng cường quản lý đầu tư, quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, quản lý điều hành ngân sách; giải quyết việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; duy trì và đẩy mạnh thực hiện các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của thành phố.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu

(1) Tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn (GDP, giá so sánh 94) tăng 13-13,5% so với ước thực hiện 2011;

(2) Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 16-17%;

(3) Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 12-13%, trong đó công nghiệp tăng 11-12%;

(4) Giá trị sản xuất thủy sản - nông - lâm tăng 3-3,5%;

(5) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 16-17%, trong đó xuất khẩu hàng hóa tăng 15-16%;

(6) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn dự kiến 13.447,06 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương dự kiến 11.926,43 tỷ đồng;

(7) Tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 28 ngàn tỷ đồng, tăng 12-13%;

(8) Tỷ lệ giảm sinh đạt 0,2%o;

(9) Giải quyết việc làm mới cho 3,3 vạn lao động;

(10) Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,85% (chuẩn thành phố);

(11) Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch.

III. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

1. UBND thành phố tổ chức theo dõi thường xuyên, chặt chẽ, nâng cao chất lượng dự báo, điều hành để chủ động quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định kịp thời những chủ trương và biện pháp phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thành phố.

2. Triển khai thực hiện đề án “Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”, tiếp tục nâng cao tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP.

Khai thác tốt thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, khuyến khích doanh nghiệp đưa hàng Việt về nông thôn, các xã miền núi, các khu công nghiệp v.v.. Khuyến khích đầu tư phát triển mới và cải tạo, nâng cấp hạ tầng thương mại như: các trung tâm thương mại, siêu thị, các chợ; triển khai một số tuyến phố chuyên doanh, di dời và xây dựng mới chợ Tân An, phường An Khê; ưu tiên triển khai dự án trung tâm thương mại phức hợp đẳng cấp quốc tế tại sân vận động Chi Lăng.

Tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kiềm chế lạm phát. Nâng cao năng lực quản lý, theo dõi diễn biến thị trường. Xây dựng và triển khai các phương án bình ổn thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi trốn lậu thuế, gian lận thương mại, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.

Tập trung chuyển dịch cơ cấu sản phẩm xuất khẩu theo hướng tăng tỷ trọng các mặt hàng chế biến, chế tác, nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, có giá trị gia tăng cao và tăng cường xuất khẩu dịch vụ. Đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ yếu như: thiết bị điện, sản phẩm điện tử, thủy sản đông lạnh, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, đồ chơi trẻ em, cao su thành phẩm, hàng may mặc v.v..

Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, có thương hiệu, có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch, khai thác hiệu quả thị trường khách quốc tế đồng thời chú ý đến thị trường khách trong nước. Tổ chức tốt các hoạt động lớn trong năm 2012 để đẩy mạnh thu hút khách du lịch như: Cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế 2012, các hoạt động du lịch hè, Cuộc thi Điêu khắc đá quốc tế, Dù bay quốc tế v.v.. Nghiên cứu phát triển các loại hình du lịch thể thao; tiếp tục đầu tư xây dựng các bãi tắm công cộng; hình thành các khu ẩm thực vùng biển; nâng cao chất lượng các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống phục vụ du khách v.v..

Khuyến khích đầu tư nâng cấp các điểm đến và thúc đẩy triển khai các dự án du lịch trên địa bàn. Triển khai bước đầu khu Công viên Văn hoá lịch sử Ngũ Hành Sơn; tập trung đầu tư, xây dựng Khu du lịch Bà Nà và vùng phụ cận, bán đảo Sơn Trà trở thành khu du lịch, nghỉ dưỡng núi đặc trưng của thành phố. Duy trì trật tự tại các điểm đón khách, điểm tham quan, du lịch, nâng cao chất lượng môi trường du lịch theo hướng văn minh hiện đại.

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia khai thác dịch vụ vận tải, tổ chức vận tải công cộng và đầu tư xây dựng, quản lý khai thác các công trình hạ tầng giao thông. Hình thành mạng lưới giao thông tĩnh đáp ứng nhu cầu đậu đỗ xe cá nhân trong đô thị. Phát triển hệ thống xe buýt đô thị, xây dựng hệ thống giao thông công cộng nội đô hiện đại và thân thiện với môi trường. Đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng cảng biển, nâng cao năng lực vận tải đường biển.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, sớm triển khai xây dựng hạ tầng Khu Công nghệ thông tin tập trung. Phát triển hệ thống dịch vụ ngân hàng đa dạng, đa tiện ích. Thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, tăng cường quản lý thị trường ngoại tệ, vàng, kiểm tra, giám sát lãi suất huy động và cho vay ở mức hợp lý.

3. Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, thuỷ sản - nông - lâm. Hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tiếp cận các nguồn vốn, mặt bằng để ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh. Theo dõi tình hình thực hiện các dự án đầu tư, tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm hoàn thành đưa vào hoạt động các dự án sản xuất lớn, góp phần tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng.

Xây dựng kế hoạch đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất. Đẩy mạnh đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp. Khẩn trương thực hiện các bước xây dựng cơ sở hạ tầng để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin. Quy hoạch, đầu tư khu công nghiệp dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, quy mô ban đầu 50 ha tại xã Hòa Khương, Hòa Vang. Tổ chức di dời cảng sông Hàn trước 31 tháng 12 năm 2012.

Xây dựng phát triển sản xuất - thủy sản - nông lâm theo hướng hiện đại hóa và kết hợp với việc khai thác du lịch. Chuyển dịch cơ cấu tàu thuyền theo hướng vươn khơi khai thác xa bờ; tăng cường kết nối thông tin liên lạc, chú trọng phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai.

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất. Nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Từng bước đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại phù hợp với tiêu chí nông thôn mới. Tăng cường quản lý bảo vệ, phòng chống cháy rừng.

4. Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đi đôi với tăng cao tỷ trọng vốn thực hiện. Tập trung kêu gọi đầu tư vào Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin tập trung, ưu tiên các dự án công nghệ cao, có giá trị xuất khẩu lớn, các dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng dưới các hình thức BOT, BT, BO, PPP. Hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nắm bắt tình hình triển khai các dự án, kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng để thúc đẩy sớm triển khai các dự án.

Nâng cao hiệu quả công tác hậu kiểm sau cấp phép.

Tập trung giải ngân các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn hỗ trợ có mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ và nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. Đẩy mạnh xúc tiến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đi đôi với nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn. Tiếp tục xúc tiến, vận động và sử dụng hiệu quả nguồn viện trợ NGO cho các tổ chức xã hội, các đối tượng dể bị tổn thương.

Tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương với các địa phương trong nước và nước ngoài đã thiết lập quan hệ.

Thực hiện đầu tư có trọng điểm, quy mô hợp lý, tập trung ưu tiên bố trí vốn ngân sách cho các công trình trọng điểm, công trình phục vụ an sinh xã hội, phòng chống thiên tai và các công trình bức thiết khác. Thống nhất chủ trương cân đối sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương còn lại sau khi đã đảm bảo cân đối cải cách tiền lương theo quy định của Chính phủ để đầu tư các công trình xây dựng cơ bản. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ liên quan đến cắt giảm, tái cơ cấu đầu tư công và chỉ thị số 1792/CT-TTg về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn Trái phiếu Chính phủ. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 12 công trình trọng điểm theo kết luận của Trường trực Thành ủy và các công trình: Nhà khách thành phố, Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, các khu tái định cư Nam Cầu Cẩm Lệ, Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Sân vận động Chi Lăng, và chương trình chống ngập úng nghiêm trọng tại một số khu vực dân cư.

Tiếp tục thực hiện “Năm giải tỏa đền bù, tái định cư và an sinh xã hội”, thực hiện tốt công tác giải toả đền bù, giải phóng mặt bằng, nhanh chóng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng các khu tái định cư nhằm sớm bố trí tái định cư, giải quyết dứt điểm nợ đọng đất tái định cư đối với các trường hợp đã bàn giao đất từ năm 2010 trở về trước, ổn định đời sống cho các hộ di dời giải tỏa và bảo đảm tiến độ giao mặt bằng cho các công trình, dự án đầu tư theo cam kết.

Hoàn thành thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2025. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10-CT/TU về tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố. Tăng cường quản lý nhà chung cư đối với những hộ thuộc diện giải toả không đủ tiêu chuẩn bố trí đất tái định cư được thành phố bố trí chung cư thì không phải trả tiền thuê nhà; đối với những hộ thuộc diện giải toả trước đây được bố trí chung cư, nếu đã sang nhượng thì người được sang nhượng phải ký hợp đồng thuê chung cư trực tiếp với cơ quan quản lý nhà nước về chung cư; từ năm 2012 nghiêm cấm việc chuyển nhượng chung cư cho người khác, nếu vi phạm sẽ bị cưỡng chế thu hồi. Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất đai, chuyển nhượng, xây dựng trái phép.

5. Tăng cường các biện pháp thu ngân sách, đảm bảo vừa khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời chống thất thu, trốn lậu thuế. Phân bổ dự toán đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách đã ban hành, các nhiệm vụ mới phát sinh, thực hiện các chương trình, mục tiêu và các đề án của thành phố. Tăng dự trữ, dự phòng ngân sách để chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Thực hiện hỗ trợ lãi suất 10% đối với các tổ chức, cá nhân nộp đủ tiền sử dụng đất 1 lần trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất.

6. Tiếp tục phát triển mạng lưới trường lớp theo cơ cấu phù hợp giữa các ngành học, lớp học. Triển khai thực hiện đồng bộ phổ cập giáo dục bậc Trung học tại 100% xã, phường. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của các bậc học. Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống trường chuẩn các cấp. Đảm bảo 100% xã, phường đều có 01 trường Mầm non hệ công lập. Thu hồi diện tích đất của sân tennis tại phường Phước Ninh để mở rộng trường THCS Sào Nam. Triển khai thực hiện việc xây dựng Thư viện thành phố vào cuối năm 2012.

Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra việc dạy thêm - học thêm. Khuyến khích thành lập các Trung tâm bồi dưỡng kiến thức cho học sinh, Sở Giáo dục – Đào tạo có trách nhiệm cấp giấy phép dạy thêm và thu một khoản kinh phí từ việc dạy thêm của giáo viên để hỗ trợ quỹ khuyến học và phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra việc dạy thêm - học thêm; xây dựng ngân hàng đề kiểm tra ở các trường phổ thông.

Quản lý chặt chẽ sĩ số học sinh lớp học đầu cấp theo số lượng quy định, cho phép vượt tối đa 20% đối với bậc Mầm non và Tiểu học (sẽ giảm còn 10% sau 5 năm thực hiện), 10% đối với bậc THCS, THPT; ưu tiên học sinh thường trú tại địa phương. Nghiêm cấm tình trạng lạm thu trong trường học; xác định các khoản thu và mức thu phù hợp ở từng cấp học và điều chỉnh hàng năm theo yêu cầu thực tiễn; công khai cho nhân dân biết. Xử lý nghiêm các quán Internet cho phép học sinh vào chơi game trong giờ học chính khóa.

Triển khai thực hiện đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng nguồn nhân lực cho Khu công nghệ cao và khu công nghệ thông tin tập trung đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2015. Đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, gắn đào tạo với địa chỉ sử dụng; hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao theo “đơn đặt hàng” của các doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghệ cao.

Duy trì và củng cố 100% xã, phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế, hoàn thành bảo hiểm y tế toàn dân trong năm 2012, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ dưới 5 tuổi 2%/năm. Chủ động phòng chống, kiểm soát có hiệu quả các dịch bệnh. Thành lập Bệnh viện Phụ Sản - Nhi. Tăng cường quản lý hoạt động khám chữa bệnh của các cơ sở y tế tư nhân, quản lý thị trường thuốc chữa bệnh. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện Đề án “có việc làm”. Tiếp tục thực hiện mục tiêu “năm an sinh xã hội”, bảo đảm đời sống cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, hộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc, đồng thời có biện pháp đẩy mạnh công tác giảm nghèo, đảm bảo thực hiện mục tiêu “không có hộ đặc biệt nghèo”, “không có người lang thang xin ăn”. UBND thành phố có trách nhiệm chỉ đạo ngành chức năng tiến hành khảo sát, tham mưu về chuẩn hộ nghèo mới, trình HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 4 khóa VIII. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, chữa bệnh và quản lý sau cai nghiện.

Tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu tái định cư, thực hiện tốt công tác bố trí tái định cư, hỗ trợ xóa nhà tạm cho các hộ nghèo và sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách khó khăn. Đẩy mạnh thực hiện đề án “Xây dựng 7000 căn hộ phục vụ chương trình có nhà ở” và chủ trương xây dựng, bố trí nhà chung cư cho người nghèo. Tiếp tục triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tạm dừng đăng ký mới đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Ngoài hình thức xử phạt tiền, áp dụng hình thức phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh đối với những cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ vi phạm pháp luật, những cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, quán cà phê v.v.. vi phạm an ninh trật tự, gây tiếng ồn vượt quá giới hạn quy định, làm ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

7. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án xây dựng “Đà Nẵng - Thành phố môi trường”. Tích cực phòng ngừa, cải thiện chất lượng môi trường tại các khu công nghiệp, khu dân cư, khu du lịch; cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường trên các sông, hồ, ven biển. Thường xuyên thanh kiểm tra, xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường; xử lý triệt để, không để phát sinh điểm ô nhiễm mới. Trong năm 2012 thực hiện việc di dời mồ mả trên địa bàn quận Hải Châu và Thanh Khê đưa vào cải táng ở Nghĩa trang Hòa Ninh; ưu tiên sử dụng quỹ đất sau khi di dời cho việc xây dựng các công trình công cộng. Tập trung giải quyết tình trạng thiếu nhà vệ sinh công cộng. Tăng cường việc thu gom và nghiên cứu vị trí đặt các thùng rác đảm bảo mỹ quan đô thị trên các tuyến đường chính.

8. Tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác cán bộ, tiếp tục tiếp nhận, bố trí, sử dụng các đối tượng thu hút, đào tạo theo các chính sách của thành phố một cách có hiệu quả. Mở rộng việc tuyển chọn các chức danh lãnh đạo, quản lý thông qua hình thức thi tuyển. Nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính. Đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa hiện đại tại các sở, ban ngành, quận, huyện. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành của thành phố.

Tiếp tục triển khai thực hiện đề án Đổi mới công tác tiếp dân trên địa bàn thành phố, gắn với việc giải quyết tốt công tác khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, vượt cấp đông người. Tăng cường hiệu quả và chất lượng công tác kiểm tra văn bản, phấn đấu 100% các văn bản có dấu hiệu sai trái đều được xử lý. Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan nhà nước trong việc chấp hành Luật Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Gắn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo với phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng.

9. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo diễn tập cơ chế theo Nghị quyết 28/TW về tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới cho quận Cẩm Lệ, Thanh Khê và 25% xã, phường. Tổ chức hoạt động hiệu quả Lực lượng chống cướp giật và Lực lượng dân quân thường trực trên địa bàn thành phố, đảm bảo kiềm chế các loại tội phạm. Trong khi chờ xin ý kiến của Trung ương về một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện Luật Cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tạm dừng giải quyết đăng ký thường trú mới vào khu vực nội thành đối với các trường hợp chỗ ở là nhà thuê, mượn, ở nhờ mà không có nghề nghiệp hoặc có nhiều tiền án, tiền sự. Tăng cường công tác quản lý cư trú, nhất là việc quản lý sau đăng ký tạm trú, thường trú tại nhà thuê, nhà mượn, nhà ở nhờ.

Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm mọi hành vi cho vay nặng lãi; tổ chức, chứa chấp đánh bạc dưới các hình thức như đánh bài, số đề, cá độ ... tại các quán cà phê, nhà trọ, ký túc xá, khu dân cư, vũ trường, quán bar, bệnh viện, công sở và các nơi công cộng.

Tổ chức thu gom và kiểm tra xử phạt nghiêm các hành vi tàng trữ, sử dụng các loại hung khí, vũ khí thô sơ.

Thường xuyên tuần tra kiểm soát, kiềm chế tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc. Tăng cường quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường, tổ chức thực hiện việc phân làn cho từng loại phương tiện lưu thông trên các tuyến đường phố chính, triển khai thực hiện đặt biển cấm đậu đỗ xe ô tô trong phạm vi bán kính 50m mỗi bên trước các trường học; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật giao thông như: lạng lách đánh võng, sử dụng rượu bia có nồng độ cồn vượt quá giới hạn cho phép trong khi lái xe, đội mũ bảo hiểm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đối với học sinh chưa đủ tuổi theo quy định đi xe gắn máy thì xử phạt nặng và tạm giữ xe 60 ngày. Tăng cường lực lượng, phương tiện, điều kiện cho đơn vị làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; tăng tỷ lệ trích lại từ tiền xử phạt cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ này.

IV. Về thực hiện các cam kết tại phiên chất vấn của đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp

1. Chậm nhất cuối tháng 3 năm 2012 hoàn thành việc khắc phục tình trạng ngập úng tại một số đoạn bị ngập nước nghiêm trọng tại đường ĐT 602.

2. Chậm nhất đến Tết nguyên đán Nhâm Thìn (năm 2012) hoàn thành việc thảm nhựa đường Nguyễn Chánh.

3. Cuối tháng 5 năm 2012 hoàn thành việc khắc phục tình trạng ngập úng khu vực hồ Đầm Rong.

4. Trước mùa mưa năm 2012 hoàn thành việc khắc phục tình trạng ngập úng tại các tổ 36, 37, 38 và 39 phường An Hải Tây, quận Sơn Trà.

5. Trong năm 2012 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư giai đoạn II Dự án Khe Cạn thuộc phường Hòa An, quận Cẩm Lệ và triển khai thi công công trình Bầu Gia Hạ.

6. UBND thành phố bố trí kinh phí cho Sở Khoa học - Công nghệ nghiên cứu thiết bị kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm, hoàn thành thiết bị và đưa vào ứng dụng trong năm 2012.

V. Thông qua các Tờ trình và các Báo cáo của UBND thành phố

1. Thông qua Báo cáo số 156/BC-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2011 của UBND thành phố về Quản lý tạm thời địa giới hành chính; Báo cáo số 187/BC-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2011 của UBND thành phố về tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 và kế hoạch cân đối vốn xây dựng cơ bản năm 2012; Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2011 của UBND thành phố về kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2011 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2012; Báo cáo số 189/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của UBND thành phố về tình hình thực hiện vốn Chương trình mục tiêu năm 2011 và kế hoạch năm 2012.

2. Thông qua Tờ trình số 4852/TTr-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2011 của UBND thành phố về việc đề nghị bổ sung các chức danh những người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã; Tờ trình số 7765/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2011 của UBND thành phố về mức vận động thu Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, miễn thu đối với đồng bào dân tộc xã Hòa Phú và Hòa Bắc; Tờ trình số 7766/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2011 của UBND thành phố về Phương án giá đất ban hành từ ngày 01/01/2012.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

UBND thành phố, các ngành, các cấp theo chức năng của mình tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao Nghị quyết của HĐND thành phố.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố, các vị đại biểu HĐND thành phố và HĐND các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác giám sát và động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND thành phố.

HĐND thành phố kêu gọi đồng bào, cán bộ và chiến sĩ trong toàn thành phố phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, chung sức chung lòng cùng phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2012.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2011./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu23/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/2011
Ngày hiệu lực02/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/12/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2012 do Hội đồng nhân dân thành phố Đ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2012 do Hội đồng nhân dân thành phố Đ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu23/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýNguyễn Bá Thanh
        Ngày ban hành23/12/2011
        Ngày hiệu lực02/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/12/2015
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2012 do Hội đồng nhân dân thành phố Đ

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2012 do Hội đồng nhân dân thành phố Đ