Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND đổi tên Đại lộ Hậu Giang thành Đại lộ Võ Nguyên Qiáp do tỉnh Hậu Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND đổi tên Đại lộ Hậu Giang thành Đại lộ Võ Nguyên Qiáp Hậu Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2013/NQ-HĐND

Vị Thanh, ngày 11 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN ĐẠI LỘ HẬU GIANG THÀNH ĐẠI LỘ VÕ NGUYÊN GIÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 86/TTr - UBND ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc đổi tên Đại lộ Hậu Giang thành Đại lộ Võ Nguyên Giáp; ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc đổi tên Đại lộ Hậu Giang thành Đại lộ Võ Nguyên Giáp (đính kèm theo phụ lục).

Điều 2. Nghị quyết này điều chỉnh điểm 2, Mục I, Phụ lục I của Nghị quyết số 27/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về thông qua phương án đặt tên đường trên địa bàn thành phố Vị Thanh và thị xã Ngã Bảy.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang triển khai thực hiện Nghị quyết.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa VIII kỳ họp thứ bảy thông qua và có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Chung

 

PHỤ LỤC

ĐỔI TÊN ĐẠI LỘ HẬU GIANG THÀNH ĐẠI LỘ VÕ NGUYÊN GIÁP THÀNH PHỐ VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG
(Kèm theo Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)

1

2

3

4

5

6

7

8

TT

Tên đang gọi

Giới hạn

Chỉ số kỹ thuật

Chiều dài (m)

Loại đường

Tên đề nghị đổi

Ghi chú

01

Đại lộ Hậu Giang

Điểm đầu: nút giao Vị Thủy

Điểm cuối: đường Lê Hồng Phong

10-33-10

4.720

Trục chính trong đô thị

Đại lộ Võ Nguyên Giáp

 

Ghi chú:

+ Cột số 4: 10 - 33 - 10.

- Hai bên vỉa hè mỗi bên rộng 10m; lòng đường rộng 33m; trong đó, có dải phân cách rộng 3m, mỗi bên lòng đường rộng 15m, có 4 làn xe, tổng cộng 2 bên lòng đường có 8 làn xe.

- Mặt đường chính bê tông nhựa, vỉa hè lót gạch; trong dải phân cách và hai bên vỉa hè có trồng cây xanh và hệ thống đèn chiếu sáng.

- Tuyến đường đi qua 02 phường và 01 xã là: Phường IV và phường V và xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2013/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 23/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/12/2013
Ngày hiệu lực 21/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND đổi tên Đại lộ Hậu Giang thành Đại lộ Võ Nguyên Qiáp Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND đổi tên Đại lộ Hậu Giang thành Đại lộ Võ Nguyên Qiáp Hậu Giang
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 23/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hậu Giang
Người ký Đinh Văn Chung
Ngày ban hành 11/12/2013
Ngày hiệu lực 21/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND đổi tên Đại lộ Hậu Giang thành Đại lộ Võ Nguyên Qiáp Hậu Giang

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND đổi tên Đại lộ Hậu Giang thành Đại lộ Võ Nguyên Qiáp Hậu Giang

  • 11/12/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/12/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực