Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND phê duyệt hỗ trợ tạm thời đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho Phó Trưởng Công an xã và trợ cấp khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện Công an Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/2013/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 06 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HỖ TRỢ TẠM THỜI ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CHO PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN XÃ VÀ TRỢ CẤP KHI LÀM NHIỆM VỤ THƯỜNG TRỰC SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Xét Tờ trình số 4318/TTr-UBND ngày 29/11/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hỗ trợ tạm thời đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho Phó Trưởng Công an xã và trợ cấp khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; trên cơ sở thẩm tra của Ban Pháp chế và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt hỗ trợ tạm thời đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho Phó Trưởng Công an xã và trợ cấp khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ tạm thời đóng Bảo hiểm xã hội

Phó Trưởng Công an xã thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, được hỗ trợ tạm thời đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ ngân sách địa phương trong thời gian công tác.

2. Trợ cấp khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu

Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã và Công an viên khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu được hưởng trợ cấp mỗi ngày bằng 0,05 lần mức lương cơ sở hiện hành, số ngày trực sẵn sàng chiến đấu không quá 15 ngày trong năm. Trường hợp làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hàng ngày thì được cơ quan đã ra quyết định huy động bố trí nơi nghỉ, hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu xe một lần đi, về.

3. Thời điểm áp dụng

Áp dụng hỗ trợ theo quy định tại khoản 1, 2 của Điều này kể từ ngày 01/01/2014.

Điều 2. Giao UBND tỉnh triển khai tổ chức thực hiện, Ban Pháp chế và đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VIII - kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 06/12/2013 và có hiệu lực kể từ ngày 17/12/2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Hoàng Nghĩa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu23/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2013
Ngày hiệu lực17/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện Công an Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện Công an Trà Vinh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu23/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýDương Hoàng Nghĩa
        Ngày ban hành06/12/2013
        Ngày hiệu lực17/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện Công an Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện Công an Trà Vinh

           • 06/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực