Nghị quyết 23/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2019 về chủ trương thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/NQ-HĐND 2019 chủ trương thành lập thị trấn Sơn Thịnh huyện Văn Chấn Yên Bái


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 31 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHỦ TRƯƠNG THÀNH LẬP THỊ TRẤN SƠN THỊNH, HUYỆN VĂN CHẤN, TỈNH YÊN BÁI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 14 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết s 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hi về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết s 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; Báo cáo thẩm tra số 66/BC-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành chủ trương thành lập thị trấn Sơn Thịnh, trên cơ sở nguyên trạng xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, như sau:

1. Diện tích tự nhiên: 31,5151 km2.

2. Dân số: 8.831 người.

3. Trụ sở làm việc: Tại trụ sxã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn hiện nay.

4. Địa giới hành chính: Phía Đông giáp xã Suối Bu và xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn; phía Tây giáp thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn và xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu; phía Nam giáp xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu; phía Bắc giáp xã Suối Giàng và xã Phù Nham, huyện Văn Chấn.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ Đề án thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII - Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
-
Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường
trực Tnh ủy;
- Thường
trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân t
nh;
-
y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh;
- Đoàn đại bi
u Quốc hội tnh;
- Các đại biểu HĐND t
nh;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể
cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành
phố;
-
y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND t
nh;
- Lưu: VT, CVpc.

CHỦ TỊCH




Phạm Thị Thanh Trà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu23/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2019
Ngày hiệu lực31/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 23/NQ-HĐND 2019 chủ trương thành lập thị trấn Sơn Thịnh huyện Văn Chấn Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 23/NQ-HĐND 2019 chủ trương thành lập thị trấn Sơn Thịnh huyện Văn Chấn Yên Bái
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu23/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýPhạm Thị Thanh Trà
        Ngày ban hành31/07/2019
        Ngày hiệu lực31/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 23/NQ-HĐND 2019 chủ trương thành lập thị trấn Sơn Thịnh huyện Văn Chấn Yên Bái

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 23/NQ-HĐND 2019 chủ trương thành lập thị trấn Sơn Thịnh huyện Văn Chấn Yên Bái

            • 31/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực