Nghị quyết 233/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 233/2019/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2019-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 233/2019/NQ-HĐND mức thu học phí cơ sở giáo dục mầm non Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 233/2019/NQ-ND

Kiên Giang, ngày 26 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG NĂM HỌC 2019 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, qun học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, h trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định s 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản học phí đi với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, h trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Xét Tờ trình s97/TTr-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2019 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 39/BC-HĐND ngày 15/7/2019 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến tho luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2019 - 2020

1. Mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường, thị trấn:

a) Mu giáo một buổi: 84.000 đồng/cháu/tháng.

b) Nhà trẻ, mẫu giáo hai buổi/ngày: 125.000 đồng/cháu/tháng.

c) Trung học cơ sở: 84.000 đồng/học sinh/tháng.

d) Trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông: 125.000 đồng/học sinh/tháng.

2. Mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã:

a) Mu giáo một buổi: 42.000 đồng/cháu/tháng.

b) Nhà trẻ, mẫu giáo hai buổi/ngày: 58.000 đồng/cháu/tháng.

c) Trung học cơ s: 42.000 đồng/học sinh/tháng.

d) Trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông: 68.000 đồng/học sinh/tháng.

3. Các quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tổ chức thu và sử dụng học phí: Thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Thông tư liên tịch s 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH .

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân giao y ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, Kỳ họp thứ Mười ba thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 05 tháng 8 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- y ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước;
- Các bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường tr
c HĐND tnh;
- Ủy ban nh
ân dân tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
-
y ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐN
D tnh;
- C
ác s, ban, ngành đoàn thể cấp tnh;
- Thường trực HĐND cấp huyện;
-
UBND cấp huyện;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- L
ãnh đạo VP, các phòng và chuyên viên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Tuyết Em

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 233/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu233/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2019
Ngày hiệu lực05/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 233/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 233/2019/NQ-HĐND mức thu học phí cơ sở giáo dục mầm non Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 233/2019/NQ-HĐND mức thu học phí cơ sở giáo dục mầm non Kiên Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu233/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýĐặng Tuyết Em
        Ngày ban hành26/07/2019
        Ngày hiệu lực05/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 233/2019/NQ-HĐND mức thu học phí cơ sở giáo dục mầm non Kiên Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 233/2019/NQ-HĐND mức thu học phí cơ sở giáo dục mầm non Kiên Giang

            • 26/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực