Nghị quyết 236/NQ-HĐND

Nghị quyết 236/NQ-HĐND năm 2019 về Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 236/NQ-HĐND 2019 về Chương trình giám sát năm của Hội đồng nhân dân Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 236/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PH ĐÀ NNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 43/TTr-HĐND, ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành ph tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:

1. Giám sát tại kỳ họp

a) Xem xét, thảo luận báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng, năm 2020 và tình hình thực hiện Kế hoạch 05 năm 2016-2020; báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố và các báo cáo khác của cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

b) Xem xét, thảo luận Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố.

c) Xem xét, thảo luận Báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn, thư công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

d) Tiến hành hoạt động chất vấn, xem xét việc trả lời chất vấn và giám sát việc thực hiện các nội dung, vấn đề đã được cam kết tại phiên Chất vấn và trả lời chất vn của các kỳ họp.

2. Giám sát chuyên đề

Trong năm 2020, Hội đồng nhân dân thành phố tập trung giám sát chuyên đề: “Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành và hiệu quả sử dụng hệ thống công trình, thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố”.

Điều 2. Căn cứ vào Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố xây dựng, triển khai chương trình giám sát của mình; tổ chức các hoạt động giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân theo quy định; các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng chương trình, phối hợp và tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chỉ đạo, phân công, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố; báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan có trách nhiệm hp tác chặt chẽ với các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp đy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của cơ quan tiến hành giám sát; thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 11, thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Ban Thường vụ Thành
ủy;
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy;
- Đoàn ĐBQH TP; Đại bi
u HĐND TP;
- UBND, UBMTTQVN, các Sở, ngành, đoàn
thể TP;
- Quận, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTVN quận, huyện;
- Báo ĐN, Báo CAĐN, Đài PT-TH ĐN, TT THVN tại ĐN,
Cổng TTĐT TPĐN;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và
UBND TP;
- Lưu: VT, CTHĐ (02).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 236/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu236/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2019
Ngày hiệu lực11/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 236/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 236/NQ-HĐND 2019 về Chương trình giám sát năm của Hội đồng nhân dân Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 236/NQ-HĐND 2019 về Chương trình giám sát năm của Hội đồng nhân dân Đà Nẵng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu236/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýNguyễn Nho Trung
        Ngày ban hành11/07/2019
        Ngày hiệu lực11/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 236/NQ-HĐND 2019 về Chương trình giám sát năm của Hội đồng nhân dân Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 236/NQ-HĐND 2019 về Chương trình giám sát năm của Hội đồng nhân dân Đà Nẵng

            • 11/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực