Nghị quyết 237/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 237/2019/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án tại Phụ lục I kèm theo Nghị quyết 149/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với tổ chức vay vốn để đầu tư dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 237/2019/NQ-HĐND bổ sung dự án hỗ trợ lãi suất đối với tổ chức vay vốn Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 237/2019/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN TẠI PHỤ LỤC SỐ I KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 149/2018/NQ-HĐND NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2018 CỦA HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC VAY VỐN ĐỂ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUAN TRỌNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng;

Xét Tờ trình số 4256/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của UBND thành phố về việc bổ sung danh mục dự án được hỗ trợ lãi suất tại Phụ lục I kèm theo Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung nội dung “- Dự án hạ ngầm lưới điện trung, hạ thế trong khu đô thị và khu dân cư theo danh mục tuyến đường cụ thể do Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt” vào Điểm 2.2 Khoản 2 Phụ lục I Danh mục các dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ kèm theo Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 11, thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- BTV Thành ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- ĐB HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện, HĐND, UBND các phường, xã;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN, Trung tâm TTVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 237/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu237/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 237/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 237/2019/NQ-HĐND bổ sung dự án hỗ trợ lãi suất đối với tổ chức vay vốn Đà Nẵng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 237/2019/NQ-HĐND bổ sung dự án hỗ trợ lãi suất đối với tổ chức vay vốn Đà Nẵng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu237/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýNguyễn Nho Trung
       Ngày ban hành11/07/2019
       Ngày hiệu lực01/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 237/2019/NQ-HĐND bổ sung dự án hỗ trợ lãi suất đối với tổ chức vay vốn Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 237/2019/NQ-HĐND bổ sung dự án hỗ trợ lãi suất đối với tổ chức vay vốn Đà Nẵng

           • 11/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực