Nghị quyết 24/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND về phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/2008/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 quận Gò Vấp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN GÒ VẤP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 24/2008/NQ-HĐND

Gò Vấp, ngày 16 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Sau khi xem xét Báo cáo số 302/BC-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 về tình hình chấp hành dự toán năm 2008, dự toán và phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến góp ý của các đại biểu tại kỳ họp Hội đồng nhân dân quận;
Kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp khóa IX ngày 16 tháng 12 năm 2008,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ghi nhận tình hình thu, chi ngân sách năm 2008 do Ủy ban nhân dân quận trình bày tại kỳ họp, giao cho Ủy ban nhân dân quận tổ chức khóa sổ quyết toán và báo cáo kết quả chấp hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 tại kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân quận năm 2009.

Điều 2. Phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương năm 2009 theo Báo cáo số 302/BC-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận với các chỉ tiêu sau:

1. Thu ngân sách nhà nước:

- Thu ngân sách nhà nước: chỉ tiêu pháp lệnh 562,200 tỷ đồng, tăng 10,29% so dự toán năm 2008. Phấn đấu vượt thu 5,6% với tổng mức thu là: 593,700 tỷ đồng.

Chi tiết các mức phấn đấu tăng thu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao.

- Thu ngân sách địa phương: 320,295 tỷ đồng (chưa tính kết dư và thu vượt được điều tiết). Trong đó thu bổ sung từ ngân sách thành phố 163,949 tỷ đồng, thu điều tiết 156,346 tỷ đồng.

2. Chi ngân sách địa phương:

Chi thường xuyên ngân sách địa phương: 320,295 tỷ đồng, tăng 37,50% so với dự toán quận phân bổ năm 2008 (232,945 tỷ đồng), tăng 20,08% so với ước thực hiện chi thường xuyên năm 2008 (266,744 tỷ đồng) tăng 3,59% so dự toán thành phố phân bổ (309,206 tỷ đồng).

Trong đó chi cho sự nghiệp giáo dục 144,672 tỷ đồng tăng 28,9% so thực hiện năm 2008 (chiếm 45,17% trong tổng chi thường xuyên), chi sự nghiệp y tế 22,025 tỷ đồng tăng 8,27% so thực hiện năm 2008 (chiếm 6,88% trong tổng chi thường xuyên).

Phê duyệt nhiệm vụ thu, chi, mức phân bổ ngân sách cho các ngành, phường, mức bổ sung cân đối cho từng ngành, phường do Ủy ban nhân dân trình và các chủ trương, nguyên tắc, nhiệm vụ, biện pháp trong điều hành ngân sách năm 2009 như báo cáo và giải trình của Ủy ban nhân dân quận tại kỳ họp;

Giữa 2 kỳ họp nếu có vấn đề phát sinh cần điều chỉnh ngân sách, vốn đầu tư phát triển, đặc biệt là vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách quận, Hội đồng nhân dân quận giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân báo cáo cho Thường trực Hội đồng nhân dân quận và 2 Ban Hội đồng nhân dân xem xét quyết định báo cáo với Hội đồng nhân dân trong kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Hội đồng nhân dân quận giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận căn cứ vào nghị quyết Hội đồng nhân dân có quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức phấn đấu tăng thu cho từng cơ quan, ban - ngành của quận và các phường, có kế hoạch quản lý, kiểm tra việc sử dụng ngân sách đúng theo quy định.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường tổ chức thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong lĩnh vực tài chính ngân sách và chịu trách nhiệm về những sai phạm thuộc phạm vi quản lý, quy trình thực hiện đảm bảo công khai ngân sách theo quy định, có giải pháp triệt để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương cũng như các nguồn vận động trong dân;

- Để đảm bảo yêu cầu chi thường xuyên và chi cho đầu tư phát triển, Hội đồng nhân dân quận giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có kế hoạch tập trung hơn trong điều hành ngân sách, tổ chức triển khai thực hiện thật tốt biện pháp đã đề ra để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2009.

- Giao cho Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện ngân sách năm 2009, bảo đảm quyết toán đúng chính sách và quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp khóa IX thông qua tại kỳ họp Hội đồng nhân dân quận lần thứ 11./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Kim Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu24/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2008
Ngày hiệu lực23/12/2008
Ngày công báo15/01/2009
Số công báoSố 17
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 24/2008/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 quận Gò Vấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 24/2008/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 quận Gò Vấp
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu24/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Kim Hiếu
        Ngày ban hành16/12/2008
        Ngày hiệu lực23/12/2008
        Ngày công báo15/01/2009
        Số công báoSố 17
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị quyết 24/2008/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 quận Gò Vấp

             Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/2008/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 quận Gò Vấp

             • 16/12/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/01/2009

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/12/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực