Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND về chế độ phụ cấp đối với Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 2 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND chế độ phụ cấp Bảo vệ dân phố ở phường


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 24/2011/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 20 tháng 7 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI BẢO VỆ DÂN PHỐ Ở PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp đối với Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 09/BC-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp đối với Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, nội dung cụ thể như sau:

1. Lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng hệ số theo mức lương tối thiểu chung như sau:

a) Ở phường, thị trấn:

- Trưởng ban Bảo vệ dân phố: 0,75.

- Phó Trưởng ban Bảo vệ dân phố: 0,65.

b) Ở khu phố:

- Tổ trưởng (Ủy viên của Ban): 0,45.

- Phó Tổ trưởng: 0,40.

- Tổ viên: 0,35.

c) Trường hợp Bảo vệ dân phố giữ nhiều chức danh khác nhau thì phụ cấp sẽ hưởng theo chức danh cao nhất.

2. Nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của Bảo vệ dân phố:

- Bố trí trong dự toán ngân sách phường, thị trấn được giao hàng năm.

- Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn theo quy định.

- Đóng góp ủng hộ của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, quyết toán đúng quy định.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VIII, kỳ họp thứ hai thông qua và thay thế Nghị quyết số 52/2008/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu24/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2011
Ngày hiệu lực30/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND chế độ phụ cấp Bảo vệ dân phố ở phường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND chế độ phụ cấp Bảo vệ dân phố ở phường
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu24/2011/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýNguyễn Thanh Sơn
       Ngày ban hành20/07/2011
       Ngày hiệu lực30/07/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND chế độ phụ cấp Bảo vệ dân phố ở phường

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND chế độ phụ cấp Bảo vệ dân phố ở phường

           • 20/07/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/07/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực