Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND về bổ sung dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2011, cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND dự toán chi ngân sách bổ sung vốn điều lệ Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2011/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 26 tháng 7 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2011, CẤP BỔ SUNG VỐN ĐIỀU LỆ CHO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Thông tư số 139/2007/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1404/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị điều chuyển vốn của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh và cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2011, số tiền là 70 (bảy mươi) tỷ đồng để chi bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh. Nguồn bổ sung dự toán chi được bố trí từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2010, số tiền 20 (hai mươi) tỷ đồng và nguồn vốn của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh nộp ngân sách, số tiền 50 (năm mươi) tỷ đồng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 2 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu24/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2011
Ngày hiệu lực05/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND dự toán chi ngân sách bổ sung vốn điều lệ Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND dự toán chi ngân sách bổ sung vốn điều lệ Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu24/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýVõ Hùng Việt
        Ngày ban hành26/07/2011
        Ngày hiệu lực05/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND dự toán chi ngân sách bổ sung vốn điều lệ Tây Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND dự toán chi ngân sách bổ sung vốn điều lệ Tây Ninh

            • 26/07/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/08/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực