Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND quy định mức quà tặng chúc thọ người cao tuổi Hà Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2019/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC QUÀ TẶNG CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật t chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định s 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình s 1965/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 về việc ban hành Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận, thống nhất ca đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

1. Người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80 tuổi được tặng quà chúc thọ, mừng thọ là: 300.000 đồng (bằng tiền mặt)/01 người.

2. Người cao tuổi ở tuổi 85, 95 tuổi được tặng quà chúc thọ, mừng thọ là: 500.000 đồng (bằng tiền mặt)/01 người.

3. Người cao tuổi thọ 90 tuổi được tặng quà chúc thọ, mừng thọ là: 700.000 đồng (bằng tiền mặt)/01 người.

4. Người cao tuổi thọ 100 tuổi được tặng quà chúc thọ, mừng thọ gồm: 5 mét vải lụa và 1.000.000 đồng tiền mặt/01 người.

5. Người cao tuổi ở tuổi trên 100 tuổi được tặng quà chúc thọ, mừng thọ là: 1.000.000 đồng (bằng tiền mặt)/01 người.

6. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi được bố trí trong dự toán chi ngân sách Nhà nước thường xuyên của tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Cục KT VB QPPL - Bộ Tư pháp;
- Các Bộ: LĐ-TB&XH; Tài chính;
- BTV Tỉnh
ủy;
- TT HĐND t
nh;
- UBND tỉnh,
Ủy ban MTTQ tnh;
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
- Các Ban, Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các s
: Lao động - TB&XH; Tài chính;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Sỹ Lợi

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu24/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực01/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND quy định mức quà tặng chúc thọ người cao tuổi Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND quy định mức quà tặng chúc thọ người cao tuổi Hà Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu24/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýPhạm Sỹ Lợi
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực01/01/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND quy định mức quà tặng chúc thọ người cao tuổi Hà Nam

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND quy định mức quà tặng chúc thọ người cao tuổi Hà Nam

            • 12/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực