Nghị quyết 24/NQ-CP

Nghị quyết 24/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Thỏa thuận về Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ giữa Chính phủ Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/NQ-CP phê duyệt thỏa thuận chương trình lao động kỳ nghỉ Việt Nam Ôxtơrâylia 2016


CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/NQ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THỎA THUẬN GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ Ô-XTƠ-RÂY-LI-A VỀ CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG KẾT HỢP KỲ NGHỈ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn c Thông báo nội dung phiên họp thứ 45 của y ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 27/TB-TTKHQ ngày 01 tháng 3 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 34/TTr-LĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý phê duyệt Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về Chương trình lao động kết hp kỳ nghỉ.

Điều 2. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành các thủ tục đối ngoại cần thiết liên quan theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- Các đồng chí Thành viên Chính ph;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- VPCP: các PCN, Trợ l
ý TTgCP, các Vụ: TH, KGVX, PL; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).M.A.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu24/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2016
Ngày hiệu lực01/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 24/NQ-CP phê duyệt thỏa thuận chương trình lao động kỳ nghỉ Việt Nam Ôxtơrâylia 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 24/NQ-CP phê duyệt thỏa thuận chương trình lao động kỳ nghỉ Việt Nam Ôxtơrâylia 2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu24/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành01/04/2016
        Ngày hiệu lực01/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 24/NQ-CP phê duyệt thỏa thuận chương trình lao động kỳ nghỉ Việt Nam Ôxtơrâylia 2016

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/NQ-CP phê duyệt thỏa thuận chương trình lao động kỳ nghỉ Việt Nam Ôxtơrâylia 2016

            • 01/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực