Nghị quyết 24/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2017 về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ trong năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2017 kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Hà Nội 2018


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ TRONG NĂM 2018 CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2016-2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 5

(Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 06/12/2017)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Xét Tờ trình số 11/TTr-HĐND ngày 30/11/2017 của Thường trực HĐND Thành phố về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2018 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2018 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhim k 2016-2021 (không kể kỳ họp bất thường) như sau:

- Kỳ họp giữa năm được tiến hành vào giữa tháng 7 của năm

- Kỳ họp cuối năm được tiến hành vào đầu tháng 12 của năm

Điều 2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND Thành phố và Văn phòng HĐND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đứng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được HĐND Thành phố khóa XV, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; (để b/cáo);
- Thủ tướng Chính phủ; (để b/cáo);
- Ban công tác đại biểu của Quốc hội; (để b/cáo);
- VP Quốc hội; VP chính phủ; (để b/cáo);
- Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; (để b/cáo);
- Thường trực Thành ủy Hà Nội; (để b/cáo);
- Đoàn ĐBQH Hà Nội; (để b/cáo);
- TT HĐND, UBND, MTTQ TPHN;
- VP T
U và các Ban Đảng Thành ủy HN;
- Các Ban HĐNĐ TP;
- Các vị đại biểu HĐND TPHN;
- VP HĐND; VP UBND TP HN;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TPHN;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, th
xã;
- Các cơ quan thông tấn báo chí;
- Lưu: VT, Phòng TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu24/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2017
Ngày hiệu lực05/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2017 kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Hà Nội 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2017 kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Hà Nội 2018
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu24/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành05/12/2017
        Ngày hiệu lực05/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2017 kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Hà Nội 2018

             Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2017 kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Hà Nội 2018

             • 05/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực