Nghị quyết 24/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2021

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2019 Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Thừa Thiên Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 8 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Xét Tờ trình số 5897/TTr-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2021, cụ thể như sau:

1. Nhập toàn bộ địa giới hành chính xã Hồng Tiến và xã Bình Điền thành xã mới có tên gọi là xã Bình Tiến.

Xã Bình Tiến có diện tích tự nhiên 140,02 km2, dân số 5.951 người; có 10 thôn (thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn Đông Hòa, thôn Phú Lợi, thôn Thuận Lợi, thôn An Vinh, thôn Thuận Lộc).

2. Nhập toàn bộ địa giới hành chính xã Vinh Hải và xã Vinh Giang thành xã mới có tên gọi xã Giang Hải.

Xã Giang Hải có diện tích tự nhiên là 24,43 km2, dân số là 6.740 người; có 06 thôn (thôn 3, thôn 4, thôn Mỹ Cảnh, thôn Giang Chế, thôn Nghi Xuân, thôn Nam Trường).

3. Nhập toàn bộ địa giới hành chính xã A ĐớtHương Lâm thành xã mới có tên gọi xã Lâm Đớt.

Xã Lâm Đớt có diện tích tự nhiên là 67,86 km2, dân số là 4.611 người; có 11 thôn (PaRis KaVin, Chi Lanh A Roh, A Tin, La Tưng, Chí Hòa, A Đớt, Cưr Xo, Ka Nôn 1, Ba Lạch, Liên Hiệp, Ka Nôn 2).

4. Nhập toàn bộ địa giới hành chính Hồng Quảng vàNhâm thành xã mới có tên gọi xã Quảng Nhâm.

Xã Quảng Nhâm có diện tích tự nhiên là 43,24 km2, dân số là 4.527 người; có 08 thôn (A Lưới, Pi Ây 1, Pi Ây 2, Pất Đuh, KLeng A Bung, Âr Kêu Nhâm, A Hươr Pa E, Âr Bả Nhâm).

5. Nhập toàn bộ địa giới hành chính Bắc Sơn và xã Hồng Trung thành xã mới có tên gọi xã Trung Sơn.

Xã Trung Sơn có diện tích tự nhiên là 77,74 km2, dân số là 3.295 người; có 05 thôn (A Đeeng Par Lieng 1, A Đeeng Par Lieng 2; Ta Ay Ta, A Niêng Lê Triêng 1, Đụt Lê Triêng 2).

6. Nhập toàn bộ địa giới hành chính xã Hương Giang và xã Hương Hòa thành xã mới có tên gọi xã Hương Xuân.

Xã Hương Xuân có diện tích đất tự nhiên 18,85 km2, dân số4.059 người; có 08 thôn (Tây Linh, Thuận Lộc, Phú Nhuận, Phú Thuận, Thôn 8, Thôn 9, Thôn 10 và Thôn 11).

7. Nhập toàn bộ địa giới hành chính xã Vinh Phú và xã Vinh Thái thành xã mới có tên gọi xã Phú Gia.

Xã Phú Gia có diện tích tự nhiên là 27,07 km2, dân số là 9.113 người; có 12 thôn (Mộc Trụ, Trừng Hà, Tân Phú, Nghĩa Lập, Diêm Tụ, Mong A, Mong B, Mong C, Hà Trữ Thượng, Hà Trữ B, Kênh Tắc, Thanh Lam Bồ).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp bất thường lần thứ 4 thông qua ngày 19 tháng 8 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu24/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2019
Ngày hiệu lực19/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2019 Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2019 Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu24/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Trường Lưu
        Ngày ban hành19/08/2019
        Ngày hiệu lực19/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2019 Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2019 Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Thừa Thiên Huế

            • 19/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực