Nghị quyết 24/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2019 về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2019 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Cần Thơ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 273/TTr-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về dự kiến chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung giám sát

1. Giám sát tại các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thành phố

a) Xem xét các báo cáo:

Tại các kỳ họp thường lệ, Hội đồng nhân dân thành phố xem xét các báo cáo sau:

- Báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố.

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về kinh tế - xã hội; về thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; về công tác phòng, chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

b) Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

2. Giám sát giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân

a) Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; các nghị quyết được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua năm 2019 và các nghị quyết chuyên đề do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành còn hiệu lực thi hành.

b) Giám sát hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của các cơ quan tư pháp thành phố, quận, huyện.

c) Giám sát việc thực hiện đề án vị trí việc làm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố.

d) Giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng đối với doanh nghiệp trong huy động vốn và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án dân cư trên địa bàn thành phố.

đ) Giám sát việc quản lý thương mại trên địa bàn thành phố; tái giám sát việc thực hiện di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị theo quy hoạch chung của thành phố.

e) Giám sát kết quả đăng ký doanh nghiệp và tình hình quản lý doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

g) Giám sát kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các đối tượng chính sách xã hội khác trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020.

h) Giám sát công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

i) Giám sát công tác quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất.

k) Giám sát công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng; quản lý đô thị; phát triển nhà ở; quản lý và sử dụng nước sạch khu vực đô thị.

l) Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quy định, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố sẽ giám sát một số vấn đề cần thiết, bức xúc trên một số lĩnh vực và theo chỉ đạo, phân công của cấp trên.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

1. Hội đồng nhân dân thành phố giao Thường trực Hội đồng nhân dân chỉ đạo, điều hòa, phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung giám sát nêu trên, định kỳ báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Hội đồng nhân dân thành phố.

2. Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố căn cứ vào chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định, chủ động xây dựng chương trình giám sát, kế hoạch giám sát hàng quý, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả theo quy định.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giám sát; đồng thời, thực hiện nghiêm túc các kiến nghị sau giám sát của cơ quan tiến hành giám sát.

4. Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố đảm bảo các điều kiện phục vụ hoạt động giám sát theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hiểu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu24/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực12/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2019 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2019 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Cần Thơ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu24/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýPhạm Văn Hiểu
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực12/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2019 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Cần Thơ

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2019 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Cần Thơ

            • 12/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực